ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

С.С. Павліщенко, В.О. Капустян

Анотація


У сучасних умовах успіх бізнесу значною мірою залежить від ступеня його захищеності. Проблеми економічної безпеки підприємства доводиться вирішувати не тільки у кризові періоди або періоди невизначеності стану підприємства, але і при роботі в стабільному економічному середовищі. Економічна безпека будь-якої компанії – це ступінь захисту цієї компанії від негативного впливу будь-яких внутрішніх, а також зовнішніх загроз, дестабілізуючих факторів, що забезпечує стійку реалізацію основних ділових інтересів та цілей бізнесу, дозволених чинним законодавством України. Керівники змушені практично щодня приймати ряд рішень і шукати відповіді на десятки питань, що стосуються сфери економічної безпеки компанії. Таким чином, розробка і реалізація комплексної системи забезпечення економічної безпеки підприємств, що дозволяє прогнозувати загрози економічній безпеці та оперативно регулювати обсяги та структуру витрат на забезпечення економічної безпеки, дозволить якісно впливати на загальний фінансовий стан конкретного підприємства, що, в кінцевому підсумку, позитивним чином відіб'ється не тільки на діяльності самого підприємства, а й вплине на оздоровлення економіки країни в цілому. Підтримання високого рівня фінансової безпеки також є головним завданням господарюючого суб'єкта, оскільки визначена функціональна складова економічної безпеки – це ланцюг, який бере участь у функціонуванні будь-якої з  сфери діяльності компанії, організовує рух різних фінансових потоків, на яких базується робота компанії. Для визначення поточного стану тематики та проблематики досліджено стандартні показники при оцінці фінансової стійкості підприємства; способи їхньої оцінки та розрахунку, їхньої кореляції між собою та ступіть впливу на загальну систему, котра розглядається. На основі вивченого матеріалу запропонована симультативна модель системи фінансової безпеки підприємства. За допомогою підходу з використанням економіко-математичного моделювання до стійкості самої системи, визначено оптимальний розмір випуску програми, тобто такої виробничої програми самого підприємства, при якій будуть максимізуватися основні показники рентабельності. Таким чином, реалізація та розрахунок моделі, що призвело до прогнозування показників фінансових потоків підприємства, що будуть впливати на подальшу внутрішню економічну безпеку підприємства.  


Ключові слова


економічна безпека, фінансова стійкість, умови невизначеності, економіко-математична модель економічної безпеки підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Касперович С. А., Дербинская Е.А. Экономическая безопасность предприятия: сущность, цели и направления обеспечения // Труды БГТУ. 2016. С. 278–282.

Kaplan R., Norton D. The Balanced Scorecard // Harvard Business Review Press, 1996. 294 p.

Шерстенников Ю. В. Моделювання динаміки основних економічних показників підприємства // Бізнес Інформ. 2014. С. 122–130.

Каркавчук В. В. Математичне моделювання управління фінансовою безпекою підприємств в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. УДК 658.14/.17: "Спеціальність 08.00.11 - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці". Львів, 2010. 25 с.

Охорзин В.А. «Оптимизация экономических систем». М.: «Финансы и статистика», 2005. 144 с. ISBN 5-279-02918-1

МІНФІН [Електронний ресурс]. URL: https://minfin.com.ua/ua/.
«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”