ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0

Автор(и)

  • Л. М. Чех Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • О. О. Корогодова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

Ключові слова:

економічне зростання, високотехнологічний сектор економіки, інновації, глобальний індекс, бізнес, національна економіка, інноваційні зв’язки, Індустрія 4.0

Анотація

У статті розглянуто інновації як важливу ланку розвитку економіки України. Висвітлено понятійно-категоріальний апарат інновацій, акцентовано увагу на механізмі інновацій в цілому. На основі аналізу праць науковців визначено, що наукові дослідження з методичного забезпечення процесів управління інноваціями, незважаючи на накопичений досвід, потребують певного вдосконалення. Визначено фактори впливу на здійснення підприємствами інноваційної діяльності. Розглянуто варіанти вирішення сучасних проблем національної економіки за рахунок інноваційного розвитку високотехнологічного сектора. Зазначено, що у 21-му столітті основним трендом інноваційного розвитку стає методологія Індустрії 4.0. Акцентовано увагу на тому, що інноваційна діяльність представлена, в основному, стартап-проектами та потужними транснаціональними структурами. Висвітлено основні показники рівня інноваційного розвитку України. Встановлено сильні та слабкі сторони інноваційної концепції економічного зростання. Досліджено інноваційну модель як засіб трансформації та покращення стану економіки. Зазначено, що Україна прагне стимулювати інновації у вже існуючих компаніях, підтримувати розробку нових стартапів. Підприємства, що впроваджують досягнення Індустрії 4.0, намагаються дійти реальних та радикальних змін в сфері інновацій. Розглянуто концепцію відкритих інноваційних екосистем, що представляє синергію держави, підприємницького та дослідницького середовища з використанням організаційних, нормативних, навчально-методичних та фінансових ресурсів і запровадженням механізму передачі знань з метою трансформації в інноваційні продукти. Висвітлено основні механізми їхнього функціонування (механізм фінансування науки в державному секторі та запровадження ідей наукових досліджень в українському бізнесі). Конкретизовано підхід до визначення суб'єктів  інноваційної екосистеми. Доведено системну важливість проблеми впливу держави на інноваційний розвиток країни. Визначено основні цілі інноваційного розвитку економіки, як: покращення умов розвитку для малого й середнього бізнесу, заохочення у розробці стартап-проектів, стимулювання співпраці стартап-проектів із транснаціональними структурами та інноваційними фондами, збільшення надходжень від комерціалізації наукових досягнень; заохочення нових суб’єктів, що збільшать частку винахідництва та науково-технічних розробок, які користуватимуться попитом не лише в нашій державі, а й за кордоном; збільшення обсягів позабюджетного фінансування; зростання частки як вітчизняних так й іноземних інвестицій у нематеріальні активи; зростання валового внутрішнього продукту за рахунок науково-технічного прогресу.

Посилання

Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. М: Прогресс. 1992. 231 с.

Менш Г. Технологический пат / В кн.: Долговременные тенденции в капиталистическом производстве / Под ред. Р.М. Энтова, Н.А. Макашевой. М. 1985. С. 125-129.

Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями. М.: Экономика. 1989. 217 с.

Kalecki M. A Macrodynamic Theory of Business Cycles. Econometrica. Vol. 3. 1935. P. 327-344.

Schwab K. The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. URL:https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution (дата звернення 10.02.2020).

Войтко С. Реалізація освітнього та промислового потенціалів України у глобальних умовах Індустрії 4.0. Економічний вісник НТУУ «КПІ». №16. 2019. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.182743.

Зубков Р. С. Загальна характеристика та особливості розвитку основних етапів становлення інноваційної теорії. Ефективна економіка. № 11. 2014 URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3532 (дата звернення 10.02.2020).

Gilmore E., Andersson U., Memar N. How subsidiaries influence innovation in the MNE value chain / Edward Gilmore, Ulf Andersson, Noushan Memar // Transnational corporations investment and development. 2018. Vol. 25. Numb. 1. Р. 73 - 101.

Г. Лановська Інноваційна екосистема: сутність та принципи Економіка і суспільство. № 11. 2017. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/43.pdf (дата звернення 10.02.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-19

Номер

Розділ

Міжнародна економіка