МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ «RETAIL»-БІЗНЕСУ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ ОДЯГУ

Автор(и)

  • А. О. Горбунова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0002-6201-3726
  • В. Я. Голюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0002-8050-4158

Анотація

У статті розглянуто проблему впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на український «retail»- ринок одягу та основні загрози зі сторони факторів впливу макро- та мікрорівня. Зокрема досліджено вплив на «retail»-бізнес на ринку одягу України з боку суспільних цінностей та стилю життя, демографічної ситуації, політико-правового середовища, економічні та технологічні фактори. У статті проаналізовано мікросередовище ведення «retail»-бізнесу на українському ринку одягу, зокрема досліджено вплив постачальників та покупців, визначено загрози з боку товарів-замінників, проаналізовано конкурентне середовище. Виявлено наступні характерні ознаки сучасного вітчизняного ринку одягу:  сучасні виробники товарів легкої промисловості України намагаються формувати і виводити на ринок торгові марки, орієнтуючись переважно на низький і середній цінові сегменти; вітчизняні товари позиціонуються як вироби середнього європейського рівня якості; з позиції споживача основною проблемою вітчизняних виробників і роздрібних мереж вважається вузький асортиментний і модельний ряди; темпи зростання ринку одягу в грошовому еквіваленті в нашій державі вищі, ніж в натуральному вимірі, що означає зацікавленість покупців товарами даної галузі.  Охарактеризовано вплив  окремих факторів на формування конкурентоспроможності українських підприємств на ринку одягу. Особлива увага приділена ринку «casual». Авторами визначено ключові тенденції розвитку «retail»-бізнесу на українському ринку одягу, зокрема такі: орієнтація на середній ціновий сегмент покупців (більшою мірою); підвищення рівня обслуговування, зростання числа монобрендових магазинів; зростання кількості великих магазинів, що пропонують широкий асортимент товарів на перетині галузей; урізноманітнення продукції компаній для покупців різного віку і різних цінових сегментів; зростання кількості компаній-конкурентів. У рамках дослідження проаналізовано конкурентне середовище, та виявлено, що основним фактором конкуренції на ринку одягу в України виступає ціна для кінцевого споживача, що відбувається через низьку купівельну спроможність споживачів.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-12

Номер

Розділ

Менеджмент