МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Антон Сергійович Гречухін

Ключові слова:

ефективність, виробництво, собівартість, витрати, ефективність виробничої діяльності, економічне зростання, економічна ефективність,

Анотація

 

У статті розглянуто та проаналізовано методи та механізми оцінки ефективності виробничої діяльності на сучасному підприємстві. Проаналізовано і систематизовано основні підходи до оцінки ефективності виробничої діяльності підприємства. Обґрунтовано доцільність здійснення оцінки шляхом визначення залежності ефективності виробничої діяльності від часткових показників механізму оцінювання на сучасних промислових підприємствах. Виділено основні елементи оцінки ефективності виробничої діяльності підприємства. Зазначено, що найважливішим способом розрахунку ефективності виробничої діяльності є розрахунок показника ефективності (результативності) як співвідношення вартості реалізованої продукції (послуг) з витратами на виробництво. Не менш важливим є спосіб оцінки діяльності підприємства, що полягає у порівнянні фактичних і нормативних (планових) показників. Також у даній роботі розглянуто метод Д.Сінка, який передбачає використання кількісних і якісних індикаторів "параметрів стану", що відображають відповідність організаційно-господарської системи її цілям.

Посилання

Базилевич В. Д. Економічна теорія: Політекономія: Підручник. / Базилевич В. Д.. – К.: Знання - Прес, 2007. – 719 с.

Круш П.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ П. В. Круш, В. І. Подвігіна, Б. М. Сердюк та ін.. - К.: Ельга-Н: КНТ, 2007. - 777 с.

Покропивний С. Ф. Економіка підприємства: підручн. / С. Ф. Покропивний — [2-ге вид., перероб. та доп.] — К. : КНЕУ, 2001 — 526 с.

Петрович І.М. Економіка виробничого підприємства: Навчальний посібник / За ред. І. М. Петровича. – К.: Знання, 2001. – 405 с.

Синк Д.С. Управление производительностью : планирование, измерение и оценка, контроль и повышение / Д. С.Синк; Пер. с англ. С. А. Рогинко, М. С. Штернгарц; Общ. ред. и вступ. статья. В. С. Данилова-Данильяна. - М. : Прогресс, 1989. - 522 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Економіка підприємства