№ 10 (2016)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Міжнародна економіка

ЧИННИКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТА ВНУТРІШНЬОЇ МІГРАЦІЇ КВАЛІФІКОВАНОГО ПЕРСОНАЛУ PDF
Olena Olexandrivna Korogodova
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Наталя Євгенівна Скоробогатова
АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТИМУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ В УКРАЇНІ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕХАНІЗМУ «ЗЕЛЕНОГО ТАРИФУ» PDF
Марія Олександрівна Герасименко
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ЕКСПОРТУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ PDF
Наталія Яремчук_ Ірина Грінько
ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ PDF
Анна Олександрівна Макаренко
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ТА КРАЇН СВІТУ PDF
Анастасія Петрівна Липисієнко, Євгеній Чайковський
ДО ПИТАННЯ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЧИННИКА СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ PDF
Наталя Олександрівна Черненко
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ PDF
О. Бублей, Ж. Жигалкевич
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. Блажкун, Н. Тимошенко
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Ю. Бородінова, Н. Тимошенко
ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ PDF PDF
Наталя Олександрівна Черненко, Леонід Максимович Солодовник, Світлана Миколаївна Шагоян

Менеджмент

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ АСОЦІАЦІЇ З ЄС PDF
Yana Koleshnia
АДАПТИВНІСТЬ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА ДО ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН PDF
Аліна Максатівна Бекмурзіна, Катерина Олександрівна Бояринова
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ольга Сергіївна Дейнека, Ольга Володимирівна Гук
МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Сергій Єсюнін, Людмила Михайлівна Шульгіна
АНТИКРИЗОВІ СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Альона Сергіївна Цвіркун, Ліна Петрівна Артеменко
Особливості формування стратегії інноваційного розвитку вітчизняних підприємств PDF
Роман Ігорович Лєксін, Ольга Володимирівна Гук
ПРОБЛЕМИ КВОТУВАННЯ ЕКСПОРТУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
Богдана Тарасик, Ірина Манаєнко
Сутність та економічний зміст інноваційного розвитку підприємств молочної галузі України PDF
Аліна Олександрівна Краснощок, Людмила Михайлівна Шульгіна
ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТНІ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олександр Миколайович Тищенко, Людмила Михайлівна Шульгіна
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧИНОСТІ ТА РИЗИКУ PDF
Мар'яна Панасенко, Людмила Михайлівна Шульгіна
МІЖНАРОДНИЙ ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ АДАПТАЦІЇ ДО ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Каріна Володимирівна Мусіна, Вікторія Вікторівна Дергачова
Особливості управління інноваційно-інвестиційними процесами на підприємстві PDF
Mykola Oleksandrovich Myroniuk, Катерина Олександрівна Бояринова
ЕКО-ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Анна Ігорівна Омельченко
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ФІРМ PDF
Тамара Василівна Гужовська, Ірина Сергіївна Луценко
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНИХ ГАЛУЗЕЙ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Олена Вікторівна Бойко, Ірина Миколаївна Манаєнко
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Iryna Malyk, Е. Фісенко
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК В УКРАЇНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ PDF
Марина Сергіївна Пащенко, Ірина Миколаївна Манаєнко
ПОШУК ТА ВИБІР ІНОЗЕМНИХ ПАРТНЕРІВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Алла Дунська, Наталя Лавренчук
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Інна Дмитрівна Усачова, Алла Рашидівна Дунська
Фінансовий інжиніринг як інструмент антикризового управління підприємством PDF
Дар'я Віталіївна Островерха, Вікторія Вікторівна Дергачова
СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ФАРМРИНКУ В УКРАЇНІ ТА ЄС PDF
Ліліт Рафаелівна Меліксетян, Ліна Петрівна Артеменко
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Б. Андрійчук, М. Чупріна
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ АПК УКРАЇНИ PDF
C. Лашук, М. Чупріна
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
П. Головська, М. Кравченко
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
М. Вєтрова, М. Кравченко
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗЕД НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ПІД ЧАС КРИЗИ PDF
М. Цибуленко, А. Дунська

Маркетинг

ЕТАПИ КІНОМАРКЕТИНГУ PDF
Наталія Володимирівна Юдіна, Світлана Нечитайло
СИСТЕМА ПРОСУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ НА СВІТОВОМУ РИНКУ НА ПРИКЛАДІ ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАТФОРМИ ALLBIZ PDF
Наталія Володимирівна Юдіна, Владлен Сергійович Бєженов
ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ВИХОДУ ПАТ «МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ» НА ПОЛЬСЬКИЙ РИНОК ЦЕМЕНТУ PDF
Наталія Володимирівна Юдіна, Юлія Юріївна Власюк
ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ PDF
А. Барановська, Н. Кубишина
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБЛЕННЯ СЛОГАНУ В СТРАТЕГІЇ ПОЗИЦІОНУВАННЯ PDF
А. Граділь, Т. Діброва
ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТМ "ЖИВЧИК" PDF
А. Державська, Н. Кубишина
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ЯК МАЙБУТНЄ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРИКЛАДІ ВИДАВНИЧОГО ДОМУ «МЕДІА-ПРО» PDF
А. Парубець, М. Базь
СТРАТЕГІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ НА РИНКУ PDF
Д. Чуба, Н. Кубишина

Економіка підприємства

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Антон Сергійович Гречухін
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ PDF
Аліна Миколаївна Черножукова, Алла Володимирівна Гречко
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ PDF
Анна Юріївна Погребняк, Ірина Ліннік
АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ PDF
Світлана Олександрівна Тульчинська, Дмитро Ліндаєв
DEVELOPMENT OF LOGISTICS SUPPORT IN UKRAINE PDF
Julia Husak, Valentina Marchenko
УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. Башилова, В. Марченко
БАНКРУТСТВО КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ: ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ PDF
Д. Волинець, Т. Ткаченко

Математичне моделювання економічних систем

ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНВЕЄРНИХ СИСТЕМ З УРАХУВАННЯМ РИЗИКУ PDF
Вероніка Анатоліївна Жовтан, Юрій Антонович Пасенченко
Моделювання управління запасами підприємства з урахуванням невизначеності попиту PDF
Юлія Сергіївна Атаманчук, Юрій Антонович Пасенченко
МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ PDF
Алла Євгенівна Ткачова, Олег Євгенійович Сокульський
МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ОБ’ЄМІ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ ТА ДЕПОЗИТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДЕЛІ ПЕРЕМИКАННЯ PDF
Ігор Богданович Сиванич, Володимир Омелянович Капустян
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ PDF
Наталія Сергіївна Синько, Тамара Альбінівна Дунаєва
РОЗРОБКА ТА АПРОБАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ РАХУНКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ УСТАНОВИ PDF
Сергій Сергійович Рупіч, Юрій Антонович Пасенченко
МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА В СТРУКТУРІ ВЕЛИКОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ніна Олександрівна Лазарєва, Іван Дмитрович Фартушний
АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У РАМКАХ ЙОГО ВПЛИВУ НА ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇН PDF
Даніїл Ігорович Короїд, Іван Дмитрович Фартушний
ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ВВЕДЕННЯ ІННОВАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Наталія Валеріївна Саранчук, Олена Вікторівна Стець
БІРЖОВІ ІНДЕКСИ ЯК ОСНОВНІ ІНДИКАТОРИ СТАНУ ФОНДОВОГО РИНКУ PDF
Єгор Андрійович Мельников, Ігор Костянтинович Рисцов
ЕКОНОМІКО-МAТЕМAТИЧНЕ МОДЕЛЮВAННЯ ІННОВAЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОCТІ ПІДПРИЄМCТВA PDF
Margaryta Olegivna Logvinova, Olena Viktorivna Stets