ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • М. Вєтрова
  • М. Кравченко

Ключові слова:

інноваційно-інвестиційна діяльність, інвестиційна привабливість, ефективність інноваційної діяльності

Анотація

У статті розглянуто основи забезпечення інвестиційної привабливості інноваційної діяльності промислових підприємств України. Уточнено фундаментальні поняття теорій інноваційного та інвестиційного менеджменту. Окреслено економічну природу ефективності інноваційної діяльності. Проаналізовано види ефектів, що можуть бути отримані від реалізації інноваційної діяльності, а також методи оцінки її ефективності. Визначено роль та місце інвестиційного забезпечення для ефективності інноваційної діяльності. Визначено основні фактори, що впливають на інвестиційну привабливість інноваційної діяльності промислових підприємств. Проаналізовано методи оцінки інвестиційної привабливості. Визначено ті методи, використання яких доцільне на вітчизняних промислових підприємствах. Встановлено та проаналізовано взаємозв’язок між інвестиційною привабливістю та ефективністю здійснення інноваційної діяльності.

Посилання

Шпортько Г. О. Оцінка інвестиційної привабливості промислового підприємства [Електронний ресурс] / Г. О. Шпортько, Н. П. Козенкова, В. Д. Козенкова // Ефективна економіка. — 2014. — №11. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3550.

Пилипенко О. І. Методика аналізу інвестиційної привабливості підприємства: макро- і мікроекономічний аспекти [Електронний ресурс] / О. І. Пилипенко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. — Режим доступу: http://ztu.edu.ua/ua/science/publishing/visnik/econom/4_50/25.pdf.

Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств міського господарства : Конспект лекцій для студентів спеціальності «Економіка підприємства» [Електронний ресурс] / Димченко О. В. — Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/34852.

Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002р., № 40-IV [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/40-15.

Инновационный процесс в странах развитого капитализма (методы, формы, механизм) [Текст] / Под ред. И. Е. Рудаковой. — М.: Издательство МГУ, 1991. — 144 с.

Короткова О. В. Інвестиційна привабливість підприємства та методики її оцінювання [Електронний ресурс] / О. В. Короткова // Ефективна економіка. — 2013. — №6. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2132.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні в 2014 році : статистична інформація [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України : офіційний веб-портал. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/ publnauka_u.htm

Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій : затверджена наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій №22 від 23.02.98р. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/z0214-98.

Маленко Е. Инвестиционная привлекательность и ее повышение [Электронный ресурс] / Е. Маленко, В. Хазанова // Корпоративный менеджмент : библиотека управления. — Режим доступа: http://www.cfin.ru/investor/invrel/investment_ attraction.shtml

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Менеджмент