МІЖНАРОДНИЙ ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ АДАПТАЦІЇ ДО ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Каріна Володимирівна Мусіна Національний технічний університет України «КПІ»
  • Вікторія Вікторівна Дергачова доктор економ. наук, професор Національний технічний університет України «КПІ»

Ключові слова:

міжнародний трансфер технологій, глобалізація, інноваційний розвиток

Анотація

У статті дослідження міжнародного трансферу технологій здійснюється на основі традиційної розробленої схеми, яка доповнюється сучасними тенденціями розвитку світового технологічного ринку. Запропоновано розглядати модель здійснення трансферу технологій, як процесу, який не припиняється на комерціалізації технології. У результаті цього виробляється сучасний механізм передачі технологій між країнами. Дається класифікація основних суб'єктів і об'єктів процесу міжнародного трансферу технологій і на її основі виявляються відповідні форми і методи їх передачі на прикладі підприємства. Деталізовано фактори лідерства, зазначивши їх не лише, як «важкоімітовані» - але й з урахуванням темпів розвитку ринку - «нестандартизовані» та «швидкозмінні» важко імітовані компетенції. Приведено порівняльний аналіз участі країн у міжнародному трансфері, в експорті та імпорті технологій, де динаміка їхньої зміни в часі є важливими індикаторами економічного розвитку.

Посилання

Все про економіку та фінанси. Сутність, основні ознаки та наслідки глобалізації [Електронний ресурс] / Все про економіку та фінанси // Економіка Бізнес Портал. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://dismal-science.com/international-economics/53-sutnst-osnovn-oznaki-ta-nasldki-globalzacyi.html.

Доклад Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о работе Организации на 54 Сессии Генеральной Ассамблеи. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.un.org/russian/documen/gadocs/54sess/ch4-2.htm/

Eкoнoмiка України: iнвecтицiйнo-iннoвацiйнi прoблeми рoзвитку/ Кoлeктивна мoнoграфiя. За рeд. В.Ф.Бecєдiна, А.C. Музичeнка. – К.: НДEI. – 2006. – 592 c.

Проблеми врегулювання трансферу технологій в Україні відповідно до міжнародно-правових норм та законодавства ЄС //Євроінформ. - 2006. - № 1. - C. 94-107

Горбунов Н.И., Золотых В.Г. Государственное регулирование торговли наукоемкой продукцией, технологиями и ноу-хау // Патенты и лицензии. – 1994. – № 3-4.

Бубенок Е.А. Изменение характера и содержания конкуренции в условиях формирования глобальной экономики / Бубенок Е.А. // Креативная экономика. — 2013. — № 3 (75). — c. 121-129. — http://old.creativeconomy.ru/articles/28491/

Ельников В.В. Трансфер технологий и региональные зада- чи экономики / В.В. Ельников // Восточный Базар. – 2004. – № 69. – С. 21–22.

Титов В.В. Трансфер технологий (теория и практика) : [учебное пособие] / Тітов В.В. – 2001.

Кузнєцов Д. Трансфер технологий – движущая сила инноваций [Електронний ресурс] / Денис Кузнєцов // Економіка Бізнес Портал. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://innodigest.com/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BD-2/?lang=ru.

Йохна М. А. Трансфер технологій: суть, форми і значення [Електронний ресурс] / М. А. Йохна, О. В. Козачок // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/886/1/yohna.pdf.

Саліхова О.Б. Моніторинг міжнародного трансферу технологій та шляхи його вдосконалення / Саліхова О.Б. //Статистика України. - 2002- № 3. - C. 24-26.

Иванова Н.И. Национальные инновационные системы / Н.И. Иванова. — М.: Наука, 2002. – 245 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Менеджмент