СТРАТЕГІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ НА РИНКУ

Автор(и)

  • Д. Чуба
  • Н. Кубишина

Ключові слова:

новий товар, стратегія, впровадження, промисловий ринок, маркетингові заходи.

Анотація

В статті проаналізовані існуючу теоретичну базу та підходи щодо стратегій впровадження нових товарів, охарактеризовано їх основні ознаки. Запропоновано власний підхід та види стратегій впровадження нового товару на промисловий ринок, які на відміну від існуючих засновані на змішаному підході  та залежать від типу нового товару та цілей, які визначають основну мету маркетингової діяльності підприємства. Розглянуто результати практичного застосування даних стратегій: на прикладі нового товару для підприємства, що працює на ринку авторефрижераторних установок. Також в роботі були розроблені етапи, які необхідно здійснити під час стратегії впровадження на промисловий ринок, що на відміну від існуючих складається з чотирьох етапів в основі яких, визначення місії та цілей компанії по відношенню до нового товару, аналіз привабливості ринку, аудит маркетингового середовища підприємства аналіз сильних та слабких сторін підприємства (оцінювання можливостей та загроз під час впровадження нового товару на промисловий ринок). Визначено наукову новизну одержаних результатів та перспективи для подальшого розвитку даної теми.

Посилання

Зозулев А.В. Промышленный маркетинг: стратегический аспект: [учебное пособие] / Александр Викторович Зозулев. – Харьков.: Студцентр, 2005. – 328 с.

Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицях: учебн. пособ. / П.С. Завьялов – М.: ИНФРА-М, 2000. – 496 с.

Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика / В.Я. Кардаш, І.А. Павленко, О.К. Шафалюк. – К.: КНЕУ, 2002. – 266с.

Котлер Ф. Маркетинговий менеджмент: підручник / Котлер Ф., Келлер К.Л., Павленко А.Ф. – К.: Видавництво «Хімджест», 2008 – 720с.

Кубишина Н.С. Вплив життєвого циклу товару на конкуренто- спроможність підприємств / Н. С. Кубишина // Економічний вісник НТУУ „КПІ”. – 2007. – № 4 – С. 252 – 257.

Кубишина Н.С. Основні напрямки розробки товарної політики / Н.С. Кубишина // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – 2001. – №6. – С. 43-52.

Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми: [навч. посібник]/ Наталія Володимирівна Куденко. – К.: КНЕУ, 2002. – 245 с.

Кушнир И.В. Инновационный менеджмент: [учебное пособие] / И.В. Кушнир. – Воронеж.: ИЕП, 2004. – 423 с.

Чухрай Н.І. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: підручник / Н.І. Чухрай, Р. Патора. – К.: КОНДОР, 2006. – 335 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Маркетинг