МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Автор(и)

  • Алла Євгенівна Ткачова НТУУ "КПІ"
  • Олег Євгенійович Сокульський НТУУ "КПІ"

Ключові слова:

оцінка вартості, комерційний банк, методи оцінки, ринкова вартість, модель Ольсона,

Анотація

У даній статті було  розглянуто питання  оцінки вартості комерційного банку, детально проаналізовано загальноприйняті підходи до  оцінки вартості комерційного банку, а саме: дохідний, витратний  та порівняльний або ринковий підходи. Було визначено методи, які включають в себе вище наведені підходи. Так дохідний підхід складається з методу капіталізації та методу дисконтування грошових потоків. Також до методів дохідного підходу відноситься метод визначення вартості через економічну додану вартість EVA. В рамках витратного підходу виділяють два основні методи оцінки вартості – метод чистих активів і метод розрахунку ліквідаційної вартості. Порівняльний підхід традиційно представляється трьома методами оцінки – метод компанії-аналога, метод угод, метод коефіцієнтів. Порівняльний  або ринковий підхід відрізняється від двох попередніх перш за все тим, що оцінка виходить в результаті оцінювання не по результатам діяльності банку, а на основі даних ринку шляхом коректировок ринкових цін аналогічних об’єктів. Здійснено аналіз даних методів щодо особливостей застосування їх до банків та підприємств України. Наведено формули для проведення розрахунків та зроблено відповідні висновки.

Посилання

Єрофєєва Т. А. Підходи до оцінки вартості бізнесу: проблеми їх використання / Тетяна Андріївна Єрофєєва. // Наукові записки НаУКМА. – 2007. – С. 25–30.

Никонова И. А. Стратегия и стоимость коммерческого банка / И. А. Никонова, Р. Н. Шалгунов. – Москва: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 304 с. – (2).

Чуб О. О. Методи визначення вартості банку в угодах M&A / О. О. Чуб. // Економіка і регіон. – 2008. – №4. – С. 111–115.

Яременко Н. С. Сучасні моделі оцінки вартості банку і можливість їх використання в Україні / Н. С. Яременко, С. О. Хайлук. // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем: тези доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції 8-9 квітня 2010 р.. – 2010. – С. 264.

Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов /Пер. с англ. Д. Липинского / А. Дамодаран. – Москва: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 1341 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Математичне моделювання економічних систем