ЧИННИКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТА ВНУТРІШНЬОЇ МІГРАЦІЇ КВАЛІФІКОВАНОГО ПЕРСОНАЛУ

Автор(и)

Ключові слова:

міграція висококваліфікованої робочої сили, міграційні процеси, міжнародна трудова міграція, грошові перекази, приватні трансферти

Анотація

Стаття охоплює теоретичні питання та практичні аспекти дослідження процесів зовнішньої та внутрішньої міграції. Узагальнено визначення змісту процесу міграції кваліфікованого персоналу. Наводяться причини міграційного руху населення. Висвітлено причини міграції кваліфікованого персоналу у країни СНД та Євросоюзу. Зроблено висновок про те, що в контексті глобальної інтеграції Україна посідає одне з провідних місць у рейтингу країн-донорів з постачання як інтелектуальних, висококваліфікованих трудових ресурсів, так і некваліфікованих трудових мігрантів. Встановлено, що масштаби інтелектуальної робочої сили збільшуються, що має істотний вплив на розвиток сфери освіти, науки, бізнесу та економіки країни в цілому. Відповідно до цього у статті конкретизовано негативні та позитивні наслідки впливу міграційних процесів на розвиток та становлення економічної системи, а також сформульовано висновок щодо характеру міграційних процесів в Україні, визначено напрям їх оптимізації.

Біографія автора

Olena Olexandrivna Korogodova, NTUU 'KPI'

кафедра міжнародної економіки, доцент

Посилання

Міграція в Україні. Факти і цифри / Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://iom.org.ua/sites/default/files/ukr_ff_f.pdf 2. Дронь Є. В. Трудова міграція в Україні: тенденції та наслідки / Є. В. Дронь, В. Г. Заньковська [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zbirnuk.bukuniver.edu.ua/issue_articles/38.pdf

Міграція як чинник розвитку в Україні. Дослідження фінансових надходжень, пов’язаних з міграцією, та їхнього впливу на розвиток в Україні / Міжнародна організація з міграції (МОМ), Представництво в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.iom.org.ua/sites/default/files/mom_migraciya_yak_chynnyk_rozvytku_v_ukrayini.pdf

Звіт щодо методології організації проведення та результатів модульного вибіркового обстеження з питань трудової міграції в Україні / Міжнародна організація праці. Група технічної підтримки з питань гідної праці та Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи – Будапешт, 2013.– С. 98. 5. Огляд приватних грошових переказів в Україну / Нціональний банк України http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19208358

Малиновська О. А. Трудові мігранти з України в країнах ЄС та їхні перекази на батьківщину у післякризовий період / О. А. Малиновська, І. П. Майданік // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – 2012. – Вип. 11. – С.125-143.

Сирочук Н.А. Міжнародна трудова міграція українців до країн Європейського Союзу: Фактори впливу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economy.kpi.ua/uk/node/622

Корогодова О. О., Бабаніна О. С. Оцінка впливу міжнародної міграції на розвиток економіки України / О. О. Корогодова, О. С. Бабаніна. —Економічний вісник НТУУ „КПІ”. Вип.’2014 (11). — К.: Видавництво ПП “Ексмо”.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Міжнародна економіка