Сутність та економічний зміст інноваційного розвитку підприємств молочної галузі України

Автор(и)

  • Аліна Олександрівна Краснощок
  • Людмила Михайлівна Шульгіна

Ключові слова:

підприємство, інновація, інноваційний розвиток, потенціал, ефективність діяльності підприємств

Анотація

У запропонованій статті розглядається теоретичне значення сутності та економічного змісту інноваційного розвитку підприємств молочної галузі України. У сучасних умовах трансформaцiйних змiн, oб’єктивнo виникaє нeобxiдність oбґрунтувaння і рeaлiзaції пoтужнoгo кoмплексу зaходів, cпрямoваних на підвищення iннoвaційного розвитку. Пріоритетного значення у контексті вирішення дaних завдань набувають підприємства молочної галузі, ступінь розвитку яких багато в чому визначає ключові параметри стану добробуту нації і темпів економічного зрocтання нaціонального гocподaрства. Основну увагу приділено дослідженню проблемних аспектів діяльності підприємств, а саме дефіциту фінансових ресурсів як у держави, так і у суб’єктів господарювання та виявленню можливостей зростання конкурентоспроможності підприємств на зовнішньому та внутрішньому ринках за рахунок: систематичних перетворень у межах встановлених стратегічних цілей, впровадження новітньої техніки та технології, підтримання високого рівня інноваційного потенціалу та інноваційного процесу, розробка та впровадження інноваційних продуктів, які в результаті забезпечують сталий інноваційний розвиток. Визначено область необхідних наукових досліджень у виробничий процес та розвиток знань, які спрямовані на зростання інвестиційної привабливості та активізації процесу нововведень у виробництві.

Посилання

Про інноваційну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 05.12.2012 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15.

Грінченко К. О. Фактори розвитку інноваційного підприємства [Електронний ресурс] / К. О. Грінченко. – Режим доступу: http://ev.nuos.edu.ua.

Державна Служба Статистики України Офіційний сайт. [Електронний ресурс]: Режим доступу:https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2006/sg/sg_rik/sg_u/tvar_u.html

Момчева А.М. Молочний ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. — 2015. — Вип. 45. — С. 164-168.

Давідов М. В. Шляхи організаційно-фінансового забезпечення інноваційного процесу на підприємствах України // Актуальні Проблеми Економіки. – 2008. – № 4. – С. 130-134.

Белякова Г.Я., Петрова О.А. Инновационное замещение в промышленности Украины: факторы влияния / Г.Я. Белякова, О.А. Петрова // Инновационный менеджмент. – 2012. – №2. – С. 13–18.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Менеджмент