ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Інна Дмитрівна Усачова, Алла Рашидівна Дунська

Анотація


Предметом даної статті виступає процес планування зовнішньоекономічної діяльності та його особливості. Під час дослідження було розглянуто послідовність стадій процесу планування у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а також визначено основні рівні планування ЗЕД. Досліджено відмінності процесу планування на стратегічному, поточному та тактичному рівнях. Визначено структуру та складові елементи планування ЗЕД на кожному з рівнів. Проаналізовано особливості розробки стратегії ЗЕД та етапи її здійснення, а також детально розкрито аналіз специфічних сторін ЗЕД в рамках стратегічного рівня планування. Було розглянуто специфіку бюджетного планування на поточному рівні у розрізі зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Подано основні характеристики тактичного планування та безпосередньо тактики зовнішньоекономічної діяльності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність від 16.04.1991 р. № 959- XII (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. — режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=959-12

Пшик-Ковальська О. О. Процес планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства / О. О. Пшик-Ковальська // Науковий вісник «Національний університет Львівська політехніка». – 2012. – № 12. – С. 58-61.

Майданюк Т. Г. Рівні планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств [Електронний ресурс] / Т. Г. Майданюк, В. В. Соколовська // / VII Міжнародна науково-практична конференція «Науковий прогрес на рубежі тисячоліть-2011» Секція: Економічні науки. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2011/Economics/2_87307.doc.html .

Кириченко О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. / О. А. Кириченко. – Київ: Знання–Прес, 2008. – 484 с.

Кредісов А. І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / А. І. Кредісов, С. М. Березовенко. – Київ: ВІРА-Р, 2002. – 552 с.

Пшик Ковальська О. О. Планування зовнішньоекономічної діяльності: дослідження семантики категорії / О. О. Пшик Ковальська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – №20. – С. 233–238.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”