СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ФАРМРИНКУ В УКРАЇНІ ТА ЄС

Автор(и)

  • Ліліт Рафаелівна Меліксетян
  • Ліна Петрівна Артеменко

Ключові слова:

стратегія, інтеграція, злиття, розвиток, фармацевтика

Анотація

У статті досліджено тенденції, напрями та особливості розвитку

фармацевтичного ринку європейських країн. Показано роль та значимість

фармацевтичної промисловості ЄС. Досліджено сучасний стан фармацевтичної

промисловості України. Пошук стратегічних напрямів розвитку фармацевтичного ринку

України в умовах євроінтеграційного курсу. Обґрунтовано необхідність підвищення

соціальної відповідальності влади і бізнесу за розвиток фармацевтичної галузі України.

Визначено тенденції та напрями розвитку галузі в Україні. Заходи щодо зміцнення

внутрішнього фармацевтичного ринку. Впровадження стратегії розгортання

імпортозаміщуючих виробництв в Україні. Виокремлені актуальні і стратегічно важливі

напрями розвитку вітчизняного фармацевтичного ринку. Впровадження новітніх

технологій та стандартів ЄС на фармацевтичних підприємствах. Теоретично

обґрунтовано напрями стратегічного розвитку фармацевтичної галузі України.

Сформульовано передумови реалізації стратегії розвитку фармацевтичної промисловості

України.

Посилання

Доровський О. В. Фармацевтичний ринок ЄС та реалії фармацевтичної

промисловості України / О. В. Доровський, А. Д. Олійник // Моделювання регіональної

економіки. - 2013. - No 2. - С. 289-304. - Режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Modre_2013_2_29

Кротков А.И. Сравнительный анализ современного состояния и перспектив

развития фарминдустрии Индии и Китая //Региональные исследования. –2009. - No1 (22).–

С. 27– 33.

CBI Market Survey: The Pharmaceutical Products Market in the EU, 2010

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbi.eu/disclaimer

Заліська О.М. Теоретичні основи та практичне використання фармакоекономіки в

Україні (докт. дис.). —Львів, 2004.

Мех О. А. Інноваційно-соціальні аспекти розвитку фармацевтичної галузі

України: монографія / О. А. Мех. – К., 2008. – 408 с.

Мнушко З.Н. Международный маркетинг в фармации: монография / З. Н.

Мнушко, Н. В. Чмыхало, Н. М. Мусиенко и др. – Х. : Изд-во НфаУ: Золотые страницы,

– 392 с.

Посилкіна О.В., Сагайдак-Нікітюк Р.В., Громовик Б.П. Фармацевтична логістика:

Монографія / М-во охорони здоров’я України; Нац. фармац. університет. – Х.: Вид-во

НФаУ, 2004. – 437 с.

Балашов А.И. Формирование механизма устойчивого развития фармацевтической

отрасли: теория и методология. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012. - 160 с.

German Association for Pharmaceutical Industry (BPI), Pharma-Data 2013,

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.bpi.de/fileadmin/media/bpi/Downloads/Internet/ Publikationen/Pharma-

Daten/Pharmadaten_2013_EN.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Менеджмент