СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Автор(и)

  • Анна Юріївна Погребняк Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" http://orcid.org/0000-0003-2421-476X
  • Ірина Ліннік

Ключові слова:

прямі іноземні інвестиції, інвестиційний клімат, іноземний інвестор, інвестиційна привабливість,

Анотація

У статті досліджено сучасний стан та перспективи розвитку залучення прямих іноземних інвестицій. Автором визначено, що найбільше інвестицій зосереджується у промисловості, фінансовій діяльності, операціях, а прямі інвестиції розподіляються вкрай нерівномірно між регіонами. Доведено, що таке спрямування прямих іноземних інвестицій та інвестицій в основний капітал у регіональному розрізі не сприяє рівномірному соціально-економічному розвитку регіонів та посилює подальше збільшення розриву у їх розвитку.
Обґрунтовано, що інвестування в об’єкти господарювання країни є одним із найефективніших способів розвитку, економічної, соціальної, екологічної та інших сфер. Визначено, що ключовими проблемами у залученні іноземних інвестицій на сьогодні є: політична нестабільність, законодавство, високий рівень інфляції, нерозвинена інфраструктура, недосконала система оподаткування, недостатнє інформаційне забезпечення, страхування ризиків інвесторів. Автором виявлено тенденції та досліджено перспективи розвитку залучення прямих іноземних інвестицій, що дає змогу продемонструвати динаміку інвестицій, яка вважається індикатором зміни рівня довіри та рейтингу країни в цілому.

Посилання

Гуткевич С. А. Инвестиции и инвестиционный процесс / С. А. Гуткевич. – К., 2010. – 128 с.

Данілов О. Д. Інвестування: навчальний посібник / О. Д. Данілов, Г. М. Івашина, О. Г. Чумаченько. – К. : Видавничий «Комп’ютерпрес», 2009. – 364 с.

Музиченко А. С. Інвестиційна діяльність в Україні / А. С. Музиченько. – К.: Кондор, 2012. – 406 с.

Паламарчук І. В. Проблеми та фактори формування інвестиційного клімату в Україні / І. В. Паламарчук // Вісник Академії праці і соціальних відносин федерації профспілок України. – 2011. – № 03(3) – С. 26.

Пастухова К. М. Напрямки поліпшення інвестиційного клімату в Україні / К. М. Пастухова, Н. Є. Гришко // Найновите постижения на европейската наука: материали за 6–а международна научна практична конференция, – София: „Бял ГРАД–БГ” ООД, 2010. – Том 4: Икономики. – С. 46–48.

Пересада А. А., Майорова Т. В. Інвестиційне кредитування / А. А. Пересада, Т. В. Майорова – К. : КНЕУ, 2009. – 272 с.

Савчук В.П. Анализ и разработка инвестиционных проектов / В. П. Савчук, С. И. Прилипко, Е. Г. Величко. – К. – 2011.

Офіційний сайт Державного служби статистики України : стат. зб. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Економіка підприємства