БІРЖОВІ ІНДЕКСИ ЯК ОСНОВНІ ІНДИКАТОРИ СТАНУ ФОНДОВОГО РИНКУ

Єгор Андрійович Мельников, Ігор Костянтинович Рисцов

Анотація


Біржовий ринок України тільки починає розвиватися, на відміну від біржових ринків країн з розвиненою ринковою економікою. У сучасних умовах більшість розвинених країн використовує системи біржових індексів для аналізу та прогнозування розвитку окремих ринків та галузей, але для України біржові індекси є новим та недостатньо вивченим інструментом з цієї позиції. У даній статті розглянуто проблеми щодо механізму функціонування бірж, системи оцінки стану та перспектив розвитку біржового ринку, який має певні особливості у вітчизняній економіці. Розглянуто питання щодо сутності та змісту біржових індексів, а також їх значення як індикаторів розвитку світового ринку, ринків окремих країн та галузей. Визначено основні біржові індекси, що використовуються у країнах з розвиненою ринковою економікою та в Україні. Проаналізовано застосування біржових індексів для оцінки розвитку ринків України.


Ключові слова


фондовий ринок; біржові індекси; індикатори; активи;

Повний текст:

PDF

Посилання


Биржевое дело. Учебник для вузов / Под.ред. Дегтярева О.И. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 422 с.

Биржевая деятельность / Под ред. А.Г.Грязновой, П.В. Корнеевой, В.А.Галанова.- М.: Финансы и статистика, 1995. – 239 с.

Биржевое дело: Учебное пособие / Зотов И.В., Успаленко В.И. – Х.: Бурун Книга, 2005. – 256 с.

Якимкин В.Н. Рынок Форекс - ваш путь к успеху, Светоч Л, 1999 г. - 256 с.

Фондовый рынок: Курс для начинающих / Пер. с англ. — 3-е изд.- М.: Альпина Паблишерз, 2011.- 278 с.

РБК-Україна [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.rbc.ua/rus/indices


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”