УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Ольга Сергіївна Дейнека
  • Ольга Володимирівна Гук Національний технічний університет України «КПІ»

Ключові слова:

інновації, інноваційний потенціал, управління потенціалом підприємства, економіка, менеджмент

Анотація

В статті досліджуються особливості управління інноваційним потенціалом вітчизняних підприємств. Розглянуто сутність понять «інноваційний потенціал» та «інноваційний менеджмент» та основні завдання інноваційного менеджменту. Авторами сформульовано та запропоновано механізм управління інноваційним потенціалом виробничого підприємства. Проаналізовано ресурсний та процесний підходи до управління інноваційним потенціалом. Виявлено переваги та недоліки процесного підходу до управління інноваційним потенціалом вітчизняного підприємства. Проаналізовано сучасні тенденції розвитку виробничого підприємства в умовах ринкової економіки. Розкрито основні фактори внутрішнього та зовнішнього середовища, що здійснюють вплив на формування інноваційного потенціалу виробничого підприємства.

Посилання

Друкер Ф. Бизнес и инновации: [перевод с английского] / Питер Ф. Друкер. – Москва: Вильямс, 2009. – 423 с.

Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: учебник по экономическим и техническим специальностям и направлениям / Р.А. Фатхутдинов. – Санкт-Петербург: Питер Пресс, 2007. – 447 с.

Гриньов А. В. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства / А.В. Гриньов // Проблеми науки. — 2003. — № 12. — С. 12—17.

Богма О.С. Сутність інноваційного потенціалу / О.С. Богма // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №1. – С. 12-15.

Шилова О.Ю. Інноваційний потенціал підприємства: сутність і механізм управління / О.Ю. Шилова, Є.С. Чермошенцева // Маркетинг і менеджмент інновацій.  2012.  № 1.  С. 220-227.

Єфімова С.А. Управління інноваційним потенціалом підприємства / С.А. Єфімова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. – 2014. – № 9. – С. 98-101.

Андрианов Д С. Сущность и структура инновационного потенциала организации [Электронный ресурс] / Д. С. Андрианов // Академия управления "ТИСБИ".  Режим доступу : http: //www.tisbi.ru/science/vestnik/2006/issue4/Econom2.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Менеджмент