УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ольга Сергіївна Дейнека, Ольга Володимирівна Гук

Анотація


В статті досліджуються особливості управління інноваційним потенціалом вітчизняних підприємств. Розглянуто сутність понять «інноваційний потенціал» та «інноваційний менеджмент» та основні завдання інноваційного менеджменту. Авторами сформульовано та запропоновано механізм управління інноваційним потенціалом виробничого підприємства. Проаналізовано ресурсний та процесний підходи до управління інноваційним потенціалом. Виявлено переваги та недоліки процесного підходу до управління інноваційним потенціалом вітчизняного підприємства. Проаналізовано сучасні тенденції розвитку виробничого підприємства в умовах ринкової економіки. Розкрито основні фактори внутрішнього та зовнішнього середовища, що здійснюють вплив на формування інноваційного потенціалу виробничого підприємства.

Ключові слова


інновації, інноваційний потенціал, управління потенціалом підприємства, економіка, менеджмент

Повний текст:

PDF

Посилання


Друкер Ф. Бизнес и инновации: [перевод с английского] / Питер Ф. Друкер. – Москва: Вильямс, 2009. – 423 с.

Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: учебник по экономическим и техническим специальностям и направлениям / Р.А. Фатхутдинов. – Санкт-Петербург: Питер Пресс, 2007. – 447 с.

Гриньов А. В. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства / А.В. Гриньов // Проблеми науки. — 2003. — № 12. — С. 12—17.

Богма О.С. Сутність інноваційного потенціалу / О.С. Богма // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №1. – С. 12-15.

Шилова О.Ю. Інноваційний потенціал підприємства: сутність і механізм управління / О.Ю. Шилова, Є.С. Чермошенцева // Маркетинг і менеджмент інновацій.  2012.  № 1.  С. 220-227.

Єфімова С.А. Управління інноваційним потенціалом підприємства / С.А. Єфімова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. – 2014. – № 9. – С. 98-101.

Андрианов Д С. Сущность и структура инновационного потенциала организации [Электронный ресурс] / Д. С. Андрианов // Академия управления "ТИСБИ".  Режим доступу : http: //www.tisbi.ru/science/vestnik/2006/issue4/Econom2.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”