ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧИНОСТІ ТА РИЗИКУ

Автор(и)

  • Мар'яна Панасенко
  • Людмила Михайлівна Шульгіна

Анотація

У статті розглянуто основи бізнес-планування інноваційних проектів на промислових підприємствах в умовах невизначеності та ризику. Висвітлено теоретичні засади процесу бізнес-планування інноваційних проектів. Окреслено економічний зміст невизначеності та ризиків. Проаналізовано види ризиків, котрі можуть виникати під час реалізації інноваційних проектів на промислових підприємствах, а також методи їх оцінки й шляхи мінімізації. Визначено роль та місце бізнес-планування в ефективності досягнення цілей інноваційного проекту. Визначено ключові фактори невизначеності під час впровадження інноваційного проекту на промисловому підприємстві. Проаналізовано методи прорахунку та мінімізації ризиків інноваційних проектів. Визначено методи оцінки та мінімізації ризиків, доцільні для використання на вітчизняних промислових підприємствах. Встановлено та проаналізовано взаємозв’язок між аналізом ризиків та невизначеності при побудові бізнес-плану та ефективністю реалізації інноваційного проекту на промисловому підприємстві.

Посилання

Инновационный менеджмент. Риски инновационных проектов и их особенности [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://biglibrary.ru/category38/book67/part13/

Стрельбицька Н.Є. Інтегрований ризик-менеджмент – сучасний підхід до управління ризиками [Електронний ресурс] / Н. Є. Стрельбицька,

Д. І. Боднар / / Управління проектами та Розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – № 4 (40). – С. 111 – 118. – Режим доступу: http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/40/11snedyr.pdf

Качалов Р. М. Управление хозяйственным риском. М.: Наука, 2002. – 192 с.

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., издательство «Дело», 1997. – 704 с.

Rodger C., Petch J. Uncertainty & Risk Analysis: A practical guide from Business Dynamics. PricewaterhouseCoopers, MCS, 1999.

Кулагин О.А. Принятие решений в организациях: Учеб. пособие. СПб.: Изд. дом «Сентябрь»; 2001. – 148 с.

Bedford T., Cooke R.T. Probabilistic Risk Analysis: Foundations and Methods. Cambridge University Press, 2001. – 393 с.

Ефимова Е.Г. Экономика: учебное пособие. М.: Издательство МГИУ, 2008. – 365 с.

Куликова Е.Е. Управление рисками. Инновационный аспект. – М.: Паблишинг, 2009. – 204 с.

Міжнародний інноваційний менеджмент: Павч.-метод. посіб. /

Л. І. Мокій, И. Полякова, О. П. Осі дач, I. Г. Бабець. — Львів: ЛКЛ, 2004. – 307 с.

Менеджмент-освіта для бакалаврів : навч. посіб. У 2 т. /

В. В. Дергачева, Л. М. Шульгіна, Л. Є. Довгань та ін.. – Т. 1. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 412 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Менеджмент