ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ

Наталя Олександрівна Черненко, Леонід Максимович Солодовник, Світлана Миколаївна Шагоян

Анотація


У статті розглянуто основні питання експлуатації важкодоступних родовищ залізної руди. Шляхом узагальнення наукового доробку вітчизняних науковців і виділення ряду ключових питань щодо ефективності еколого-економічної діяльності й ресурсозбереження авторами досліджено цілий комплекс завдань з вибору та обґрунтування основних напрямків раціонального й комплексного освоєння родовищ корисних копалин, що «круто» залягають. Отримано аналітичні вирази, які дозволяють встановити раціональні параметри діяльності гірничого підприємства, а саме, визначити мінімально допустимий обсяг видобутку основної продукції підприємства, при якому воно буде працювати беззбитково.

Авторами проаналізовано потенційно можливі напрями освоєння важкодоступних родовищ та запропоновано методичний підхід, що базується на встановленні взаємозв'язку еколого-економічних й технологічних параметрів гірничого підприємства з метою обґрунтування основних напрямів раціонального і комплексного освоєння та експлуатації важкодоступних родовищ залізної руди відкритим способом. Це дозволить вирішити ряд складних питань щодо подолання великої глибини розробок, значного обсягу «вскришних» робіт, дефіциту площ під розміщення зовнішніх відвалів.


Ключові слова


зовнішні відвали; еколого-економічні й технологічні параметри; родовище; залізна руда; eфективність еколого-економічної діяльності; ресурсозбереження

Повний текст:

PDF PDF

Посилання


Вагонова О.Г. Економічні проблеми підтримання потужності та інвестування вугільних шахт України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / О.Г. Вагонова. – Донецьк, 2006. – 30 с.

Мерзлов И.Ю. Повышение эффективности функционирования предприятий на основе управления ресурсосбережением / И.Ю. Мерзлов // Международные научно - технические конференции, 2006 - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://science- bsea.narod.ru/2006/ekonom_2006/ merzlov_povyshenie.htm

Трубецкой К.Н. Проектирование карьеров. Учебник. - 3-е издание, переработанное/ К.Н. Трубецкой, Г.Л.Краснянский, В.В. Хронин, В.С. Коваленко / - М: Высшая школа, 2009. - 694 с.

Чиликин А.И. Предприятия угольной промышленности Украины в системе рыночных отношений: теория и практика /Александр Иванович Чиликин. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2000. – 256 с.

Штейнгайт Р.М. Некоторые аспекты развития угольной промышленности / Р.М. Штейнгайт // Уголь. – 2008. - № 9. – С. 12-15.

Экономический механизм стратегии развития топливно-энергетического комплекса Украины / А.И. Амоша, С.Е. Янко, Ю.П. Яценко и др. – Киев-Донецк: ИЭП НАН Украины, 2002. – 139 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”