ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • П. Головська
  • М. Кравченко

Ключові слова:

управління комунікаціями, інформаційно-комунікаційні технології, Інтернет,

Анотація

У статті розглянуті проблеми управління комунікаціями підприємства, а також визначено перспективи їх вирішення. Обґрунтовано, що в сучасних умовах нестабільного зовнішнього середовища комунікації між людьми та  організаціями перетворюються на стратегічний ресурс управління, необхідний для забезпечення ефективності і створення умов нового якісного зростання підприємств. Тому наразі принципово важливим стає формування механізмів управління комунікаціями підприємства. Визначена сутність та місце комунікацій на підприємстві. Досліджені елементи та етапи комунікаційного процесу. Проаналізовано механізм управління та виявлено недоліки організаційних комунікацій на підприємстві. Досліджені різні підходи до управління комунікаціями та на цій підставі сформульовано інноваційні заходи щодо вдосконалення комунікаційних процесів на підприємстві.

Посилання

Бебик В. M. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз [Текст] : монографія / В. М. Бебик. — К. : МАУП, 2005. — 440 с.

Жигалов В. Т. Основи менеджменту і управлінської діяльності [Текст] / В. Т. Жигалов, Л. М. Шимановська. — К.: Вища школа, 1994. — 223 с.

Зверинцев А. Б. Коммуникационный менеджмент: Рабочая книга менеджера PR [Текст] / А. Б. Зверинцев. — СПб. : СОЮЗ, 1997. — 357 с.

Орлова Т. М. Коммуникационный менеджмент в управлении экономическими системами [Текст] / Т. М. Орлова. — М. : Изд-во РАГС, 2002. — 394 с.

Основы менеджмента : учебное пособие [Электронный ресурс] / М. В. Цыпленкова, И. В. Моисеенко, Н. В. Гуремина, Ю. А. Бондарь. — Режим доступа: http://www.rae.ru/monographs/211.

Шпак Н. О. Основи комунікаційного менеджменту промислових підприємств [Текст]: монографія / Н. О. Шпак. — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2011. — 328 с.

Лэнд П. Э. Менеджмент — искусство управлять: Секреты и опыт практикующего менеджмента [Текст] : Пер. с англ. / П. Э. Лэнд. — М. : ИНФРА-М, 1995. —143 с.

Дункан Д. У. Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики [Текст] : Пер. с англ. / Д. У. Дункан. — М.: Дело, 1996. — 272 с.

Пацкун Т. Інформаційні технології в управлінні комунікаціями на підприємстві [Електронний ресурс] / Т. Пацкун, Ю. Миронов // Керівник.ІНФО : студентський науковий вісник. — Режим доступу: http://kerivnyk.info/2012/04/patskun.html.

ERP – Enterprise Resource Planning [Электронный ресурс] // Википедия : свободная энциклопедия. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ERP.

Проблемы ERP и пути их решения [Электронный ресурс] // Галактика ERP (Enterprise Resource Planning). — Режим доступа: http://www.galaktika.ru/erp/problemy-erp-i-puti-ix-resheniya.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Менеджмент