НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ АПК УКРАЇНИ

C. Лашук, М. Чупріна

Анотація


Висвітлені основні проблеми експортної спроможності агропромислового комплексу України. Доведено, що вітчизняні підприємства мають великий потенціал зростання агробізнесу, насамперед: використання передових сільгоспмашин і технологій вирощування, поліпшенні логістичної складової, яка повинна допомогти мінімізувати втрати. Розглянуто етапи стратегічного конкурентного аналізу та доведено необхідність застосуванням таких показників як рівень економічних параметрів та конкурентоспроможності продукції з урахуванням якості; величина рівнів корисного ефекту товару; обсяги продажів на зовнішньому ринку; ресурсний потенціал; кількість конкурентів на ринку; ефективність споживання; споживчі характеристики продукту. Виявленні напрямки підвищення конкурентоспроможності експортної продукції АПК України. Запропоновані рекомендації щодо удосконалення позицій вітчизняних АПК в умовах підсилення інтеграційних процесів та зазначена необхідність розроблення механізму посилення конкурентних переваг птахівничих підприємств та забезпечення належного рівня продовольчої безпеки країни.

Ключові слова


АПК; експорт; ключові фактори; конкурентоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Розвиток м’ясопродуктового підкомплексу України: монографія / М. В. Гладій, П. Т. Саблук, Н. Г. Копитець та ін. / за ред. М. В. Гладія. – К .: ННЦ ІАЕ, 2012. – 354 с.

Гойчук О. І. Продовольча безпека: монографія / О. І. Гойчук – Житомир: Полісся, 204. – 346 с.

Український союз промисловців та підприємців [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uspp.ua/eksperty-ukrainskiy-apk-imeet-bolshie-vozmozhnosti-dlya-uvelicheniya-proizvodstva.html

Деркач М. С. Фінансовий контроль в експортно-імпортних відносинах / – Економіка України. – 1999. - №1. – С.90-91.

Статистична інформація [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Єфімова Ф. Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: підручник / Ф. Ф. Фімова. - Житомир: ПП «Рута», 2001. - 140 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”