АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТИМУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ В УКРАЇНІ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕХАНІЗМУ «ЗЕЛЕНОГО ТАРИФУ»

Автор(и)

  • Марія Олександрівна Герасименко НТУУ "КПІ"

Ключові слова:

альтернативна енергетика, відновлювані джерела енергії, «зелений» тариф, законодавство

Анотація

У статті проведено дослідження «зеленого» тарифу як механізму підтримки галузі альтернативної енергетики, здійснено аналіз ефективності його використання та визначено завдання, досягнення яких необхідно стимулювати завдяки його застосуванню. У результаті проведення аналізу висловлено думку про недоцільність зниження ставок «зеленого» тарифу на даному етапі, враховуючи підвищені економічні ризики та вірогідне істотне падіння інвестиційної привабливості галузі альтернативної енергетики. Зазначено, що розмір ставок «зеленого» тарифу має бути економічно обґрунтований і встановлений з урахуванням досвіду країн ЄС. У статті показано, що поблажливе становище до виробників енергії з відновлюваних джерел не завжди наближає до впровадження інновацій та нових технологій, а може призводити до паразитування окремих виробників на енергетичній галузі, «вимивання» коштів із державного бюджету шляхом використання шахрайських і корупційних схем. Визначено, що механізм підтримки галузі альтернативної енергетики України повинен бути грамотно продуманий, що сприятиме ефективному розвитку енергоринку, але при цьому не буде об'єктом спекуляції.

Біографія автора

Марія Олександрівна Герасименко, НТУУ "КПІ"

Студентка

Посилання

Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення «зеленого» тарифу: Закон України: чинний від 25.09.2008 / Відомості Верховної Ради України. – К.: Парламентське видавництво, 2008. – № 601–VІ. – С. 155.

Кількість об`єктів ВЕ за видами генерації, 2009-2015 рр. [Електронний ресурс] : Сайт Української асоціації відновлюваної енергетики. – Режим доступу до ресурсу: http://uare.com.ua/dinamika-rozvitku-sektoru/368-kilkist-ob-ektiv-vde-po-vidam-generatsiji-za-2009-2014rr.html

Відновлювана енергетика: як вижити у вітчизняних реаліях [Електронний ресурс]: Сайт Forbes. – Режим доступу до ресурсу: http://forbes.net.ua/ua/opinions/1391580-vidnovlyuvana-energetika-yak-vizhiti-u-vitchiznyanih-realiyah

Святогор О.А. Альтернативна енергетика і зловживання бюджетними коштами / О.А.Святогор, І.В. Кременовська // Математичне моделювання в економіці, 2015. – № 3. – С. 91-97.

German Renewable Energy Feed In Tariffs Policy Overview [Electronic resource]: Archive of articles from wind and solar energy. – Access to resources: http://www.wind-works.org/cms/index.php?id=375&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1173&cHash=0c02d9e5542b2f57f4cce67f43637d40

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Міжнародна економіка