КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Iryna Malyk
  • Е. Фісенко

Ключові слова:

корпоративна культура, принципи корпоративної культури, конкурентоспроможність підприємства, рівень корпоративної культури.

Анотація

У статті розглянуто сутність категорії «корпоративна культура», її складові елементи та принципи. Проаналізовано типи та наведені чинники, які характеризують корпоративну культуру підприємства. Досліджено взаємозв’язок корпоративної культури та рівня конкурентоспроможності підприємства. Проведено кількісну оцінку корпоративної культури ПАТ «Мономах» за допомогою побудови профіля корпоративної культури, що базується на експертній оцінці її складових.
Було запропоновано шляхи підвищення ефективності діяльності ПАТ «Мономах» та рівня його конкурентоспроможності за рахунок формування Кодексу корпоративної культури; розроблення Правил внутрішнього трудового розпорядку; внесення змін до внутрішніх положень підприємства та проведення тренінгу персоналу щодо запропонованих змін.

Посилання

Козлов В. В. Корпоративна культура / Козлов В. В. – М.: Альфа-прес, 2009. – 422 с.

Чернишова Т. О.. Деякі аспекти корпоративної культури організації / Т. О. Чернишова, Т. А. Немченко // Наукові праці КНТУ, Економічні науки . – Кіровоград: КНТУ, 2010. – вип. 17. - с. 25-31.

Бала О. І., Принципи корпоративної культури підприємств: сутність та види / О. І. Бала, О. В. Мукан, Р. Д. Бала // Наукові праці НУ “Львівська політехніка”.– Львів: НУ ЛП, 2010. – № 682. – с. 11-15.

Скібіцька Л. І. Організація праці менеджера: навч. посіб. / Скібіцька Л. І. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 360 с.

Зеркаль А. В. Факторы, определяющие состояние корпоративной культуры // Корпоративная культура организаций ХХI века: сборник научных трудов IV Международной научно-практической конференции / – Краматорск: ДДМА, 2012. – с. 245-255.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Менеджмент