СИСТЕМА ПРОСУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ НА СВІТОВОМУ РИНКУ НА ПРИКЛАДІ ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАТФОРМИ ALLBIZ

Наталія Володимирівна Юдіна, Владлен Сергійович Бєженов

Анотація


В роботі розглянуті такі проблеми економіки України, як сировинна орієнтація і низький відсоток виробництва високотехнологічних товарів. Виділено основні передумови низького рівня розвитку економіки та запропоновано способи активізації її зростання. Проаналізовано вітчизняні джерела інформації для з'ясування потенціалу та поточного стану науково-технічного процесу в Україні. Сформована ефективна система розвитку інноваційного процесу із зазначенням як джерела інновацій, так і потенційної інвестиційної бази. Визначена бажана країна-покупець українських розробок. Результати проведеного маркетингового дослідження показали, що в якості потенційної інвестиційної бази для українських розробників інноваційних рішень може виступити Китай. Для розвитку такої співпраці в якості системи просування інновацій на міжнародний ринок запропоновано використовувати технологічні можливості платформи холдингу «AllBiz», що створює канал, покликаний забезпечити інноваційний обмін в глобальних масштабах. У статті вдосконалена модель взаємовідносин між суб'єктами інтернет-ринку в умовах інформаційного суспільства на базі платформи «AllBiz». Визначено роль комунікацій в світовому господарстві для популяризації України в світовому співтоваристві.

Ключові слова


інновації; інвестиції; економічний розвиток; інформаційно-комунікаційні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти / наук. керівник проекту акад. НАН України М. З. Згуровський // Міжнародна рада з науки (ICSU); Комітет із системного аналізу при Президії НАН України; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Інститут прикладного системного аналізу НАН України і МОН України; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. — Київ : НТУУ «КПІ», 2015. — 136 с. ISBN 978-966-622-716-7.

Волков Я.В. Инновации, как ключевой фактор развития стран // Политематический журнал научных публикаций «Дискуссия». Выпуск: №9 (50) октябрь 2014 года Рубрика: Экономические науки. Режим доступу: http://www.journal-discussion.ru/publication.php?id=1186.

Чан Ким У. Стратегія голубого океану /Чан Ким У., Моборн Р. - М. : HIPPO, 2005.–727 с.

Співаковська Т. Можливості застосування концепції латерального маркетингу та стратегії «блакитного океану» на українському ринку // Співаковська Т., Отрода М./ Маркетинг в Україні. - №1 (59), 2010. – с. 40-44.

Юдіна Н. В. Антикризові маркетингові інструменти інноваційного розвитку підприємств // Маркетинг і фінанси. - 2014. - Т. 1. - С. 60-72.

Юдіна Н.В. Футурологія соціальної відповідальності маркетологів // "Об'єднання економістів і правознавців - ключ до нового етапу розвитку" (Наукове періодичне видання) (Матеріали Міжнародного науково-практичного конгресу, м. Берн, Швейцарія 29 листопада 2013 року] - м. Женева, Швейцарія, м. Мінск, Білорусія, м. Одеса, Україна, м. Санкт-Петербург, Російська Федерація, 2013. - Т-1 269с. - С.47-50 - Режим доступу - http: //futurolog.com.ua/news_29_11_13switzerland.html.).

Отчет Global Innovation Index за 2014 год. Режим доступу: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2014-v5.pdf.

Отчет Global Innovation Index за 2013 год. Режим доступу: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2013.pdf.

Сайт Global Innovation Index. Режим доступу: https://www.globalinnovationindex.org.

Кириченко Е.Е. Современные общемировые тенденции развития инноваций // Современные научные исследования и инновации. 2013. № 3. Режим доступу: http://web.snauka.ru/issues/2013/03/22540.

Юдіна Н.В. Футурологія інтернет-простору // Маркетинг послуг. - Вид. Дім Грєбєннікова. - 2014. - № 4 - С. 164 - 175.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”