ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Б. Андрійчук
  • М. Чупріна

Ключові слова:

IT технології, інноваційний потенціал, інновації, стратегія

Анотація

У статті проведено аналіз особливостей формування стратегії розвитку підприємства в умовах інформаційної економіки. Визначені  основних чинників, які впливають на вибір стратегії розвитку підприємства. Доведено, що в умовах фінансової та економічної кризи є необхідність ефективного управління в сфері IT-технологій. Проаналізовані передумови, які вимагають прискореного розвитку інформаційного суспільства в Україні. Проведено дослідження розвитку IT сфери на сучасному етапі в Україні та з’ясовано, що саме ця сфера може привести до якісних змін на ринку та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Розглянуто основні методи, принципи, інструментарій для створення стратегії  розвитку в сфері ITтехнологій. Описані основні орієнтири інноваційної політики і політики IT області та доведено, що  виведення національної економіки на якісно новий ефективний рівень і забезпечення високої конкурентоздатності на світовому ринку, неможливо без впровадження інновацій. Запропоновані рекомендації щодо визначення шляхів покращення розроблення політики IT розвитку промислових підприємств України.

Посилання

Ансофф Игорь. Стратегическое управление [Текст] - Implanting strategic management: [сокр. пер. с англ.] / И. Ансофф. М.: Экономика, 1989. ¬– 519 с.

Плескач В. Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах [Текст]: підручник / В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька. ¬ К.: Знання, 2011. – 718 с

Портер М. М. Конкуренция – On competition [Текст] Пер. с англ.: монография / М. Портер. – Санкт-Петербург; К.: Издательский дом "Вильямс", 2005. – 608 с.

Собкевич О. В., Сухоруков А. І., Савенко В. Г. Розвиток промислового потенціалу України в процесі після кризового відновлення [Текст] – К.:НІСД, 2010, – 48 с.

Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов [Текст] / Пер. с англ. под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. – М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Менеджмент