АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У РАМКАХ ЙОГО ВПЛИВУ НА ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇН

Автор(и)

  • Даніїл Ігорович Короїд НТУУ "КПІ"
  • Іван Дмитрович Фартушний НТУУ "КПІ"

Ключові слова:

державний сектор економіки, державний бюджет, модель фон Неймана,

Анотація

У статті було проаналізовано оптимальність виробничих процесів у різних сферах економічної діяльності з точки зору їх впливу на державний бюджет України. Проведено систематизацію та структуризацію теоретичних аспектів дослідження як державного сектору економіки України, так і державного бюджету України. Розглянуто методологічні підходи та концепції аналізу взаємозв’язків між державним сектором економіки та державним бюджетом України. Досліджено економіко-математичну модель, що дозволяє вибудовувати поведінку основних складових державного сектору економіки, а також їх вплив на державний бюджет України. Наведено аналіз офіційних державних статистичних даних задля адекватного їх використання при апробації досліджуваної моделі. Розроблено програмний продукт для побудови прогнозу економічних показників взаємодії між усіма суб’єктами міжгалузевих відносин. Використовуючи розроблений програмний продукт були отримані відповідні прогнозні значення для кожного суб’єкту міжгалузевих відносин, на основі яких проведено визначення зв’язків між галузями, які мають потенціал до збільшення економічної взаємодії, що може бути застосовано задля надання пропозицій відповідним державним органам та структурам.

Посилання

Господарський Кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15.

Длугопольський О. В. Теорія економіки державного сектора : навчальний посібник / О. В. Длугопольський. – К. : «ВД Професіонал», 2007. – 592 с.

Макконнелл К. Р. Макроекономіка. Аналітична економія: принципи, проблеми і політика. / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю – Ч.1. Львів, 1997. – 670 с.

Майстер А. Теоретичні підходи до визначення сутності державного сектору економіки та його оптимального розміру [Електронний ресурс]/ А. В. Майстер // Журнал «Ефективна економіка». – 2014. – №7. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3195

Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

Програмний продукт для побудови прогнозних значень для задач великої розмірності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/folderview?id=0Byav-LcW60MyVTh3ZmJKQ2M4X2M&usp=sharing.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Математичне моделювання економічних систем