РОЗРОБКА ТА АПРОБАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ РАХУНКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ УСТАНОВИ

Автор(и)

  • Сергій Сергійович Рупіч НТУУ "КПІ"
  • Юрій Антонович Пасенченко НТУУ "КПІ"

Ключові слова:

інвестиційне підприємство, грошові потоки, математична модель, керування,

Анотація

В роботі обґрунтовано актуальність організації грошових потоків та їх оптимального керування на основі математичних моделей. Сформульовано задачу оптимального керування грошовими потоками інвестиційної установи. Розглянуто, що вбачають у грошових потоках науковці. Запропоновано використати лінійно-квадратичну одновимірну модель банківського рахунку. Отримані вирази оптимального керування та траєкторії руху грошових потоків. На основі математичної моделі створено за допомогою програмного середовища MATLAB пакету Simulink структурні схеми задачі керування моделі руху грошових потоків. Промодельовано на основі встановлених даних. Проаналізовано вплив вагових коефіцієнтів на керування грошовими потоками. Отримано результати оптимальної траєкторії та керування економічної моделі рахунку інвестиційної установи за термін 4 роки та при здійснені щоквартальних виплат. Здійснено узагальнення розробки оптимізаційної економіко-математичної моделі та результатів її моделювання.

Посилання

Пономаренко О. І. Основи математичної економіки / О. І. Понома-ренко, М. О. Перестюк, В. М. Бурим. – К. : Інформтехніка, 1995. – 320 с.

Ашманов С. А. Математические модели и методы в экономике / С. А. Ашманов. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 199 с.

Афанасьев В. Н. Математическая теория конструирования систем управления / В. Н. Афанасьев, В. Б. Колмановский, В. Р. Носов. – М. : Высшая школа, 2003. – 614 с.

Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономи-ческая теория / М. Интрилигатор [Пер. с англ. Т. И. Жукова, Ф. Я. Кель-ман]. Под ред. А. А. Конюса. – М. : Прогресс, 1975. – 607 с.

Квакернаак Х. Линейные оптимальные системы управления / Х. Квакернаак [Пер. с англ. В. А. Васильева, Ю. А. Николаева]. Под ред. Б. Н. Петрова. – М. : Мир, 1977. – 652 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Математичне моделювання економічних систем