ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ

Автор(и)

  • Анна Олександрівна Макаренко

Анотація

Розглянуто сутність іноземних інвестицій та теорії економічного зростання у яких висвітлюються важливість прямих іноземних інвестицій для економічного розвитку держави.  Проаналізовано показники освоєння капітальних інвестицій за рахунок коштів іноземних інвесторів (капітальні інвестиції, засоби іноземних інвесторів, відсоток загального обсягу капітальних інвестицій) за період із 2006 р. до 2014 р. включно та виявлено ступінь їх впливу на розвиток економіки країни. Досліджено структуру прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності України та проведено порівняльний аналіз залучення прямих іноземних інвестиції держави з країнами групи БРІКС. Розглянуто десятку основних країн інвесторів та проаналізовано загальний обсяг вкладених ними коштів в економіку держави. На підставі проведеної оцінки стану інвестиційного клімату встановлені причини недостатнього припливу іноземного капіталу в Україну. Запропоновано напрями інвестиційної привабливості України шляхом вдосконалення інвестиційної політики та зазначено перспективи подальших наукових досліджень.

            

Посилання

Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. – 3-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 826 с.

Solow R., Technical Change and the Aggregate Production Function (1957)/ R. Solow // Review of Economics and Statistics. – The MIT Press, 2009. – Vol. 39. – № 3. – P. 312-320.

Findlay R. Relative Backwardness, Direct Foreign Investment and the Transfer of Technology: A Simple Dynamic Model (1978) / R. Findlay // Quarterly Journal of Economics, (May 2012). – vol. 92. – №1. – P. 1-16.

Blomstrom M. The Economics of Foreign Direct Investment Incentives /

M. Blomstrom, A. Kokko // National Bureau of Economic Research, Working Paper 9489, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nber.org/papers/w9489.

Romer P. Increasing Returns and Long-Run Growth (1986) / P. Romer // Journal of Political Economy, (February 2008). – vol. 94. – № 5. – P. 1002-1037.

Ищенко А. В. Мониторинг показателей устойчивого развития Украины в условиях глобализации / А. В. Ищенко // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: экономика и управление. – 2013. – № 4 (15).– С. 39-42.

Даниленко А.А. Світові тенденції та особливості розвитку прямих іноземних інвестицій // Журнал фінанси України. – 2014. – № 4. – С. 102.

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень-грудень 2014 року [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www. ukrstat.gov.ua

Павленко Т. Климат-контроль / Т. Павленко // Бизнес. – 2015. – № 1-2/12.05.2015. – С. 8-9.

Статистичний збірник «Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності України» [Відп. за випуск І. С. Петренко] / Державна служба статистики України. – К., 2015.

Паук М. И. Эффективность влияния иностранных инвестиций на социально-экономическое развитие региона / М. И. Паук // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2014. – № 3. – С. 72-76.

Тинтулов Ю. В. Факторы, воздействующие на привлечение инвестиций в развитие предприятий пищевой промышленности Украины / Ю. В. Тинтулов // Балтийский гуманитарный журнал.– 2014. – № 2.– С. 76-79.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Міжнародна економіка