МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Сергій Єсюнін, Людмила Михайлівна Шульгіна

Анотація


У статті розглядаються теоретичні основи формування системи маркетингових комунікацій, що дають змогу безпосередньо впливати на конкурентоспроможність підприємства на ринку. Висвітлено складові елементи комплексу маркетингових комунікацій. Визначено, які фактори можуть впливати на формування системи маркетингових комунікацій та сформовано етапи їх планування. Проаналізовано особливості маркетингових комунікацій на підприємствах, що орієнтовані на B2B ринок. Розроблено рекомендації щодо формування системи маркетингових комунікацій, залежно від поставлених цілей. Обрано найважливіші елементи комплексу маркетингових комунікацій, які необхідні для досягнення конкурентних переваг.


Ключові слова


маркетинг; маркетингові комунікації; збут; просування;

Повний текст:

PDF

Посилання


Романов А. А. Маркетинговые коммуникации / А. А. Романов, А. В. Панько. – М. : Эксмо, 2006. - 432 с.

Діброва Т.Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика. Навчальний посібник. – К.: Стилос, 2011. – 294 с.

Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Перевод с англ. под ред. С. Г. Божук. – СПб: Питер, 2001. – 864 с.: ил. – (Серия «Маркетинг для профессионалов»), ISBN 5-272-00232-6

Зозулёв А.В. Сегментирование рынка [Текст]: учеб. пособие/ А.В. Зозулёв – Х.: Студцентр, 2003. – 232 с.- ISBN 966-7530-38-8.

Офіційний сайт ТОВ «Українські новини» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukranews.com/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”