ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Автор(и)

  • А. Барановська
  • Н. Кубишина

Ключові слова:

інновації, інноваційна стратегія, стратегічні альтернативи, конкурентоспроможність підприємства, альтернативна енергетика

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан альтернативної енергетики та ї місце в економіці України як основи сталого розвитку і конкурентоспроможності країни.  Проаналізовано бар’єри, що виникають на шляху розвитку альтернативної енергетики. Розглянуто зміст та сутність інноваційної стратегії для підприємств альтернативної енергетики, Запропоновано модель реалізації інноваційної стратегії на основі використання системного підходу та стратегічного аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища, інноваційно-інвестиційного клімату в країні, ринкової позиції підприємства, стану його інноваційного потенціалу, та визначення стратегічних альтернатив. Впровадження та дотримання запропонованої моделі сприятиме підвищенню ефективності інноваційної діяльності підприємства та зменшить ризики, що, в свою чергу, забезпечить його конкурентоспроможність на ринку альтернативної енергетики.

Посилання

Закон України. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії //Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, №33, ст.324

Закон України "Про інноваційну діяльність"/ Із змінами та доповненнями //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2014, №2-3, ст.41

Амоша О.І. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення / О.І. Амоша //Економіст. – 2008. – № 6. – С. 28-34.

Барановська А.А. Інноваційна діяльність – перспективний напрям на ринку альтернативної енергетики України: / Барановська А.А., Кубишина Н.С./- Збірник наукових праць молодих вчених НТУУ КПІ «Актуальні проблеми економіки та управління», Випуск 9, 2015.

Ковтун О. Інноваційні стратегії для вітчизняних підприємств. – Економіст. №1, 2012 р., с.31-38.

Кубишина Н.С. Маркетинговий аспект формування інноваційних стратегій [Текст] / Н. С. Кубишина // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Збірник наукових праць. – К. : – 2003. – №4. – С.148–153.

Рогоза М.Є. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: моделі та механізми : монографія / М. Є. Рогоза, К. Ю. Вергал. – Пол¬тава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 136с

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. Інформація щодо виробництва альтернативних видів палива та енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://saee.gov.ua/uk/activity/vidnovlyuvana-enerhetyka/suchasny-stan

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-07-08

Номер

Розділ

Маркетинг