ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Автор(и)

  • Ю. Бородінова
  • Н. Тимошенко

Анотація

Сучасний розвиток економіки нерозривно пов'язаний з інвестиційними процесами, які є рушійною силою інтеграції економіки у світове господарство. Інвестиційна політика відіграє важливу роль у стабілізації економіки, сприяє подоланню кризових явищ та стабільному розвитку багатьох країн світу. Проте, у сучасній науковій літературі відсутня єдність щодо розуміння економічної сутності та значення інвестиційної політики. У статті розкрито трактування науковцями поняття «інвестиційна політика», що має включати джерела формування інвестиційних ресурсів на всіх рівнях господарювання, визначати пріоритети в інвестиційній сфері, передбачати механізми їх залучення та реалізації. У статті досліджено інвестиційну політику на рівні держави, регіону, галузі та підприємства. Виокремлено значення регіональної та галузевої інвестиційної політики. Не зважаючи на певні відмінності у трактуваннях сутності інвестиційної політики, виділено її спільні риси та розкрито характерні особливості. Окрему увагу приділено завданням інвестиційної політики та перешкодам щодо їх виконання.

Посилання

Короткий курс лекцій з дисципліни «Інвестиції» // Сутність та значення інвестиційної політики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studme.com.ua/15841103684/suschnost_znachenie_investitsionnoy_politiki.htm.

Інвестиція // Вільна енциклопедія «Вікіпедія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/.

Загородній А. Г. Інвестиційний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Г. О Партин. – Львів : «Бескид Біт». – 2005. – 512 с.

Сергеев, И. В. Организация и финансирование инвестиций / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова, В. В. Яновский. – М. : Финансы и кредит, 2000. – 400 с.

Водянов У. Новые инструменты государственного регулирования инвестиций / У. Водянов // Проблемы теории и практики управления. – 2004. – № 5. – С. 94-95.

Кондрашова М. В. Теоретичні основи формування державної інвестиційної політики на рівні регіону / М. В. Кондрашова // Держава та регіони. Сер. : Держ. управління. – 2008. – № 2. – С. 118–121.

Сокуренко П. І. Інвестиційна політика як ефективна форма управління ухваленням інвестиційних рішень / П. І. Сокуренко, О. Ф. Кришан // Європейський вектор економічного розвитку. – 2010. – № 1 (8). – С. 208-214.

Пшенична В. П. Розвиток механізму реалізації державної інвестиційної політики України : дис. … канд.. екон. наук : 08.00.03 / В. П. Пшенична. – Донецьк : Донецьк. держ. ун-т управління, 2011. – 205 с.

Коюда О. П. Інвестування / О. П. Коюда, О. П. Лепейко, В. О. Коюда, В. М. Гриньова. – К. : Знання, 2008. – 452 с.

Державне регулювання економіки : навч. посібник / С. М. Чистов, А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко та ін. – К. : КНЕУ, 2000. – 316 с.

Економічна енциклопедія : У трьох томах. Т. 1. / Редкол. : … С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. [Електронний ресурс]. – К. : Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с. – Режим доступу: http://www.ukr.vipreshebnik.ru/entsiklopediya/55-i/2335-investitsijna-politika.html.

Сергеев И. В. Организация и финансирование инвестиций / И. В. Сергеев, Г. И. Веретенникова. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 272 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Міжнародна економіка