МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА В СТРУКТУРІ ВЕЛИКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Ніна Олександрівна Лазарєва НТУУ "КПІ"
  • Іван Дмитрович Фартушний НТУУ "КПІ"

Ключові слова:

інвестиційна політика, реінвестиції, основні виробничі фонди, кооперація, аутсорсінг, економіко-математична модель,

Анотація

В статті розглядається процес кооперації між великим та малим підприємством на основі аутсорсінгової організаційно-економічної форми взаємодії та процес інвестування великим підприємством малого. Запропоновано економіко-математичну модель, що дозволяє описати обрану форму взаємодії підприємств в вигляді системи диференційних рівнянь. Виробнича діяльність описується однофакторною виробничою функцією типу Леонтьєва, темп розвитку та випуск продукції (послуг) підприємств визначаються динамікою основних виробничих фондів.  Автором була розглянута ситуація коли велике підприємство передає на аутсорсінг малому підприємству обслуговування виробничих потужностей та проводить його інвестування з власного фонду розвитку. На цьому прикладі була розрахована динаміка основних виробничих фондів залежно від величини частки фонду розвитку великого підприємства, що йде на інвестування малого підприємства, та динаміка основних виробничих фондів малого підприємства для різних значень питомої собівартості. Це дозволило визначити фактори, що впливають на динаміку основних виробничих фондів підприємств та розробити певні висновки про дослідження.

Посилання

Гузь Н. Г. Моделирование механизма фондообразования основного капитала / Н. Г. Гузь, В. А. Бывшев. // Економічна кібернетика. – 2004. – №5. – С. 20–24.

Егорова Н. Е. Применение дифференциальных уравнений для анализа динамики развития малых предприятий, использующих кредитно-инвестиционный ресурс / Н. Е. Егорова, С. Р. Хачатрян. // Экономика и математические методы. – 2006. – №1. – С. 50–67.

Іщук С. О. Методи визначення оптимальних виробничих програм за фінансовими критеріями розвитку підприємства / С. О. Іщук. // Економіка і прогнозування. – 2006. – №4. – С. 123–132.

Рядно А. А. Динамическая модель развития малого предприятия с учетом амортизации / А. А. Рядно, Ю. В. Шерстенников. // Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету. – 2007. – №10. – С. 269–272.

Иванова Н. Ю. Экономико-математическое моделирование малого бизнеса (обзор подходов) / Н. Ю. Иванова. // Экономика и математические методы. – 2001. – №2. – С. 128–136.

Дифференциальный анализ развития малых предприятий, использующих кредитно-инвестиционный ресурс [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.cfin.ru/press/afa/2000-4/11_ego.shtml?printversion.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Математичне моделювання економічних систем