ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ВИХОДУ ПАТ «МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ» НА ПОЛЬСЬКИЙ РИНОК ЦЕМЕНТУ

Наталія Володимирівна Юдіна, Юлія Юріївна Власюк

Анотація


Стаття присвячена оцінці виходу компанії ПАТ «Миколаївцемент» на ринок цементу Польщі. Обґрунтовано актуальність даного дослідження за умов, в яких перебуває ринок. Запропоновано як альтернативу подолання кризової ситуації на ринку цементу – вихід на європейські ринки. Пояснено необхідність даної альтернативи та доцільність виходу українських компаній, що займаються виробництвом цементу на Європейські ринки. Обумовлено обмеження саме польським ринком цементу, через певні фактори. Дослідженню стан, тенденції та перспективам розвитку українського ринку цементу. Проаналізовано структуру експорту та імпорту цементу України. Проведено оцінку польського ринку цементу,  виявлено його стан та тенденції розвитку на майбутнє. Розкрито його регіональну структуру та виділено перспективні регіональні ринки, на яких компанії доцільно вести свою діяльність. Надано оцінку можливого експорту цементу ПАТ «Миколаївцемент» на ринок Польщі та запропоновано спосіб, за допомогою якого компанії доцільно виходити на цей ринок.  


Ключові слова


ринок цементу; цемент; експорт цементу; європейський ринок

Повний текст:

PDF

Посилання


Українська правда [Електроний ресурс - Режим доступу: http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/04/15/7032929/

UKRCEMENT Украинская ассоциация предприятий и организаций цементной промышленности «Укрцемент» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrcement.com.ua/

Агенство сертифікації та консалтингу Direktiva Group [Електроний ресурс - Режим доступу: http://www.direktiva.com.ua/info/120-sertifikatsiya-stroitelnykh-materialov-v-es

Рынок цемента в Украине итоги 2014 и перспективы [Електроний ресурс // Капстроительство, 2015, №4(142)/2015 - Режим доступу: https://journals.ua/

Цементная промышленность Украины. Итоги за 2014 год, [Електроний ресурс: Режим доступу: http://budport.com.ua

Stowarzyszenie Producentów Cementu, [Електроний ресурс: Режим доступу: http://www.polskicement.pl/

Polski rynek cementu w 2014 roku, [Електроний ресурс: Режим доступу: http://www.materialybudowlane.info.pl

W 2015 roku wzrost sprzedaży cementu w Polsce do 16 mln ton, [Електроний ресурс: Режим доступу: http://www.swiatbetonu.pl

Власюк Ю. Ю. Дослідження українського ринку електронної комерції в секторі B2B / Власюк Ю. Ю., Юдіна Н.В./ Актуальні проблеми економіки та управління: зб. наук. праць молодих учених. – Вип. 9. – 2015. – Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/41571.

Юдіна Н. В. Управління рекламною діяльністю суб’єктів ЗЕД в умовах глобалізації / Н. В. Юдіна // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. - 2012. - № 2. - С. 119-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vamsue_2012_2_19.pdf.

Юдіна Н.В. Технологізація управління маркетинговою діяльністю // Економічний вісник Національного технічного університету України «КПІ». - К.: Політехніка, 2015. - №12. - С.318-325. - Режим доступу : http://ev.fmm.kpi.ua/article/download/45629/41850.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”