АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Світлана Олександрівна Тульчинська Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" http://orcid.org/0000-0002-1409-3848
  • Дмитро Ліндаєв

Ключові слова:

кредит, кредитна система, валюта, кредитна політика, кредитування, банківська система.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню кредитних відносин в Україні в сучасних умовах економічної кризи. З’ясовано проблеми розвитку кредитних відносин в Україні та запропоновано заходи щодо мінімізації кредитних ризиків та удосконалення законодавчої бази щодо функціонування кредитного ринку та ефективного функціонування сегменту міжнародного кредитування в Україні. Проаналізована діюча інфраструктура кредитного ринку України, а саме проаналізовані статистичні дані щодо наданих кредитів в Україні у період з 2005 до 2015 рр., особлива увага приділена динаміки надання довгострокових та короткострокових кредитів, кредитів в національній та іноземній валюті, а також надання кредитів резидентам та нерезидентам. У статті акцентується увага на проблемах державного кредитування в Україні. На основі аналізу нормативно-правової бази кредитного ринку в Україні та визначенні її недоліків запропоновані засоби, за допомогою яких можливо більш чітко регламентувати механізм регулювання кредитного ринку України та взаємодію об’єктів кредитних відносин.

Біографія автора

Світлана Олександрівна Тульчинська, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

кафедра економіки і підприємництва, професор

Посилання

Банківська енциклопедія / Під ред. А.М. Мороза. – К.: Ельтон,1993. – 327 с.

Гроші та кредит: [підручник] / За ред. Б.С. Івасіва. – К.: КНЕУ, 2009. – 404 с.

Грoші, бaнки тa кредит: у схемaх і коментаріях: [нaвч. пoсіб.] / Зa ред. Б.Л. Луцівa; 2-ге вид., перерoб. - Т.: Кaрт-блaнш, 2000. – 225 с.

Гроші та кредит: [підручник] / За заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2006. - 744 с.

5. Національний Банк України // Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» від 12 травня 2015 р. № 312.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Економіка підприємства