Особливості формування стратегії інноваційного розвитку вітчизняних підприємств

Автор(и)

  • Роман Ігорович Лєксін Національний технічний університет України «КПІ»
  • Ольга Володимирівна Гук Національний технічний університет України «КПІ»

Ключові слова:

інноваційний розвиток, стратегічне управління, конкурентний ринок, реінвестиційний механізм, фінансова стратегія.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню процесів інноваційного розвитку вітчизняних
підприємств та проблемним аспектам інновацій на підприємствах. Розглянуто основні
етапи стратегії інноваційного розвитку підприємства, зокрема: формулювання місії та
цілей підприємства, стратегічний аналіз, оцінка можливих ризиків з якими стикнеться
підприємство в процесі впровадження інноваційної стратегії і реалізація обраної
стратегії. Здійснено аналіз основних проблемних моментів з якими стикаються вітчизняні
компанії під час запровадження інновації. Запропоновано оптимальні методи
запровадження і втілення в життя стратегій інноваційного розвитку, котрі актуальні в
умовах сучасного ринку.
Особливу увагу зосереджено на стратегічних планах впровадження інновацій на
підприємствах, проаналізовано основні підходи до визначення стратегічних цілей в
інноваційному розвитку, та основні інноваційні стратегії розвитку.

Посилання

Іванов В.В. Національна інноваційна система як інституційна о снова економіки

постіндустріального суспільства: [навч. посіб.] / В.В. Іванов // Інновації. 2004.- 354 с.

Вишнякова Н.Ф. Креативна акмеологія / Н.Ф. Вишнякова – :[монографія] РНВШ

при БГУ, 1996. – Т1. – 314 с.

Карджаув А.Т. Національна система венчурного інвестування : [навч. посіб.] / А.Т.

Карджаув, А.Н. Фоломеєв – М.: Економіка, 2005. – 532 с.

Нельсон Р. Еволюційна теорія економічних змін: [монографія] / Р. Нельсон, С.

Унтер – М.: Дело, 2002. – 234 с.

Плетньов К.І. Інноваційна економіка і інтеграційні процеси : [навч. посіб.] / К.І.

Плетньов // Інновації. 2003. – С.33-38.

Хорват П. Збалансована система показників як засіб управління підприємством /

П.Хорват // Проблеми теорії і практики управління, Експерт, 2000, № 4. - С. 20-25.

Кристенсен К. Вирішення проблеми інновацій в бізнесі. Як створити зростаючий

бізнес і успішно підтримувати його ріст. збірник статей / К. Кристенсен, М.Рейнор. Пер. З

англ. – М.: Альпіна Бізнес, 2004. – 290 с.

Іщук С.О. Реінвестиційний механізм відтворення основного капіталу у

промисловості / С.О. Іщук // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. Наук.праць –

С.143-149.

Іщук С.О. Основні напрямки інноваційного розвитку промислового виробництва/

С.О. Іщук, О.В. Юринець // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

«Управління інноваційними процесами в Україні: проблеми, перспективи, ризики» (11-13

травня 2006р.). – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка» – С. 70-72.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Менеджмент