ЕКО-ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Анна Ігорівна Омельченко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Ключові слова:

інноваційний розвиток, еко-інноваційний розвиток, екологічна модернізація

Анотація

В сучасному економічному середовищі інноваційний розвиток виступає як один з найважливіших факторів, що забезпечує конкурентні переваги промисловим підприємствам в умовах зростання конкуренції. Зважаючи на сучасну екологічну кризу виникає необхідність спрямування інноваційного розвитку на шлях екологічної модернізації. Це пов’язано з тим, що саме екологічна модернізація виробництва та господарської діяльності дозволить знизити техногенне навантаження на навколишнє середовище, ефективніше використовувати наявні виробничі ресурси, природно-ресурсний потенціал у взаємозв’язку з техніко-економічними, екологічними, фінансовими та соціальними результатами виробництва. Це дозволить підвищити еколого економічний рівень виробництва та ефективності підприємницької діяльності. У статті проаналізовано та узагальнено поняття «інноваційний розвиток» для промислового підприємства. Проаналізовано яку роль відіграють еко інновації в інноваційному розвитку промислових підприємств в сучасних умовах господарювання. Розроблено пропозиції щодо еко-інноваційного вдосконалення шляхом екологічної модернізації. Запропоновано системно екологічний підхід до екологічної модернізації промислового підприємства.

Біографія автора

Анна Ігорівна Омельченко, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

аспірант кафедри менеджменту

Посилання

Микитюк П. П, Крисько Ж. Л., Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Скочиляс С. М. Інноваційний розвиток підприємства. Навчальний посібник. – Тернопіль: ПП «Принтер Інформ», 2015. – 224 с.

Інноваційний розвиток як складова формування конкурентоспроможності промислового підприємства: теоретичний аспект // Кузьминчук Н.В./ Науковий вісний Ужгородського університету. Серія «Економіка», випуск 2 (43). – Ужгород, 2014 – с.11-16

Організаційно-економічний механізм управління екологічно спрямованим інноваційним розвитком [Електронний ресурс] / Прокопенко О.В., Касьяненко Т.В. // Механізм регулювання економіки. – 2010. – N4(50). – С.35-40. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ

Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: [навч. посібник] / С. М. Ілляшенко. – Суми : ВТД «Університетська книга»; К. : Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. – 324 с.

Екологічне управління як механізм гармонізації системи «природа-суспільство»: конспект лекцій. Режим доступу: http://pidruchniki.com/1584072012542/ekologiya/ekologichne_upravlinnyа

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Менеджмент