ЕКО-ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анна Ігорівна Омельченко

Анотація


В сучасному економічному середовищі інноваційний розвиток виступає як один з найважливіших факторів, що забезпечує конкурентні переваги промисловим підприємствам в умовах зростання конкуренції. Зважаючи на сучасну екологічну кризу виникає необхідність спрямування інноваційного розвитку на шлях екологічної модернізації. Це пов’язано з тим, що саме екологічна модернізація виробництва та господарської діяльності дозволить знизити техногенне навантаження на навколишнє середовище, ефективніше використовувати наявні виробничі ресурси, природно-ресурсний потенціал у взаємозв’язку з техніко-економічними, екологічними, фінансовими та соціальними результатами виробництва. Це дозволить підвищити еколого економічний рівень виробництва та ефективності підприємницької діяльності. У статті проаналізовано та узагальнено поняття «інноваційний розвиток» для промислового підприємства. Проаналізовано яку роль відіграють еко інновації в інноваційному розвитку промислових підприємств в сучасних умовах господарювання. Розроблено пропозиції щодо еко-інноваційного вдосконалення шляхом екологічної модернізації. Запропоновано системно екологічний підхід до екологічної модернізації промислового підприємства.


Ключові слова


інноваційний розвиток, еко-інноваційний розвиток, екологічна модернізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Микитюк П. П, Крисько Ж. Л., Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Скочиляс С. М. Інноваційний розвиток підприємства. Навчальний посібник. – Тернопіль: ПП «Принтер Інформ», 2015. – 224 с.

Інноваційний розвиток як складова формування конкурентоспроможності промислового підприємства: теоретичний аспект // Кузьминчук Н.В./ Науковий вісний Ужгородського університету. Серія «Економіка», випуск 2 (43). – Ужгород, 2014 – с.11-16

Організаційно-економічний механізм управління екологічно спрямованим інноваційним розвитком [Електронний ресурс] / Прокопенко О.В., Касьяненко Т.В. // Механізм регулювання економіки. – 2010. – N4(50). – С.35-40. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ

Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: [навч. посібник] / С. М. Ілляшенко. – Суми : ВТД «Університетська книга»; К. : Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. – 324 с.

Екологічне управління як механізм гармонізації системи «природа-суспільство»: конспект лекцій. Режим доступу: http://pidruchniki.com/1584072012542/ekologiya/ekologichne_upravlinnyа


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”