Моделювання управління запасами підприємства з урахуванням невизначеності попиту

Юлія Сергіївна Атаманчук, Юрій Антонович Пасенченко

Анотація


В статті розглядається проблема вибору оптимальної політики управління запасами. Надано алгоритм оптимізації параметрів системи управління запасами. Розкрито особливості ефективного управління запасами шляхом надходження такої (оптимальної) величини запасів, при якій витрати на їх підтримання та утримання були б мінімальними, а кількість запасів − достатньою для стабільної роботи суб’єкта господарювання. В роботі наведена економіко-математична модель, яка дозволяє  здійснити  вибір оптимальної політики управління запасами підприємства в умовах нестабільної економіки, а також здійснено чисельні розрахунки, що демонструють застосування даної моделі на підприємстві швейної промисловості. Визначено момент часу, на який слід призначати поставку замовлення, що дозволяє підтримувати запаси на оптимальному рівні, знижуючи одночасно витрати на зберігання запасу і втрати від дефіциту товару. Попит на товар в представленій моделі розглядається як випадкова величина з нормальним розподілом ймовірностей.


Ключові слова


управління запасами; випадковість попиту; оптимізація; економіко-математична модель; економічна невизначеність;

Повний текст:

PDF

Посилання


Таха Хемди А. Введение в исследование операций, 7-е издание.: Пер. с англ. / Таха Хемди А. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2005. – 912 с.

Свиридова О.А. Стохастические модели оптимизации управления запасами торговых организаций : дис. … канд. экон. наук / Свиридова Ольга Александровна – К., 2015 – 148 с.

Пономаренко О.І. Основи математичної економіки. / Пономаренко О.І., Перестюк М.О., Бурим В.М. -К.: Інформтехніка, 1995. – 281 с.

Вітлінський В.В. Ризик у менеджменті. / В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний – К.: Борисфен - М, 1996. – 336 с.

Наконечний С. І. Економетрія: Підручник. / Наконечний С. І., Терещенко Т. О., Романюк Т. П. – 3-тє видання, доп. та перероб. — К.: КНЕУ, 2004. — 520 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”