ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНВЕЄРНИХ СИСТЕМ З УРАХУВАННЯМ РИЗИКУ

Вероніка Анатоліївна Жовтан, Юрій Антонович Пасенченко

Анотація


Дослідження проблем ризиків є завжди актуальним питанням внаслідок того, що ризики в економічній діяльності перебувають в постійній трансформації та вимагають безперервного аналізу і розробки відповідних заходів з мінімізації ймовірності їх настання та зниження потенційних негативних наслідків. У роботі розглядаються проблеми дослідження діяльності підприємств харчової промисловості, а також вплив на їх діяльність різноманітних ризиків. Запропоновано моделювання конвеєрних систем з максимізацією маржинального доходу та одночасною мінімізацією ризику на підприємстві, приведений приклад розв’язання даної моделі, а також її практичне застосування. Авторами була розглянута ситуація, коли усі конвеєрні системи одночасно задіяні на виробництві одного з продуктів підприємства. Включаючи процеси незавершеного виробництва, обмеження щодо випуску попередньої продукції переходять до наступного кроку, що, в свою чергу, робить дану задачу динамічною. Також, розраховано, скільки часу займе кожний крок, що на кінцевому етапі дозволяє простежити, скільки часу займе ввесь процес виробництва загалом.Ключові слова


ризик; оптимізація; конвеєрна система; економіко-математична модель;

Повний текст:

PDF

Посилання


Чернова Г. В. Практика управления рисками на уровне предприятий. / Г. В. Чернова. – С-Пб. Питер, 2009. – 178 с.

Кігель В. Р. Математичні методи ринкової економіки: навчальний посібник / Кігель В.Р. - К. : Кондор, 2003. - 158 с.

Конвейеры: Справочник / Р. А. Волков, А. Н, Гнутов, В. К. Дьячков и др, Под общ. ред. Ю. А. Пертена. Л.; Машиностроение, Ленингр, отд-ние, 1984. – 367 с.

УКР-ПАК: Линии розлива вод, напитков и жидкостей [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.ukr-pak.ua/filling_lines.html. – Назва з екрану.

Харчова промисловість: сучасний стан та інформаційне забезпечення розвитку підприємств / О. І. Волот // Вісник Чернігівського Національного Технологічного Університету. – 2013. – 364 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”