ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНВЕЄРНИХ СИСТЕМ З УРАХУВАННЯМ РИЗИКУ

Автор(и)

  • Вероніка Анатоліївна Жовтан НТУУ "КПІ"
  • Юрій Антонович Пасенченко NTUU "KPI" National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

Ключові слова:

ризик, оптимізація, конвеєрна система, економіко-математична модель,

Анотація

Дослідження проблем ризиків є завжди актуальним питанням внаслідок того, що ризики в економічній діяльності перебувають в постійній трансформації та вимагають безперервного аналізу і розробки відповідних заходів з мінімізації ймовірності їх настання та зниження потенційних негативних наслідків. У роботі розглядаються проблеми дослідження діяльності підприємств харчової промисловості, а також вплив на їх діяльність різноманітних ризиків. Запропоновано моделювання конвеєрних систем з максимізацією маржинального доходу та одночасною мінімізацією ризику на підприємстві, приведений приклад розв’язання даної моделі, а також її практичне застосування. Авторами була розглянута ситуація, коли усі конвеєрні системи одночасно задіяні на виробництві одного з продуктів підприємства. Включаючи процеси незавершеного виробництва, обмеження щодо випуску попередньої продукції переходять до наступного кроку, що, в свою чергу, робить дану задачу динамічною. Також, розраховано, скільки часу займе кожний крок, що на кінцевому етапі дозволяє простежити, скільки часу займе ввесь процес виробництва загалом.


Посилання

Чернова Г. В. Практика управления рисками на уровне предприятий. / Г. В. Чернова. – С-Пб. Питер, 2009. – 178 с.

Кігель В. Р. Математичні методи ринкової економіки: навчальний посібник / Кігель В.Р. - К. : Кондор, 2003. - 158 с.

Конвейеры: Справочник / Р. А. Волков, А. Н, Гнутов, В. К. Дьячков и др, Под общ. ред. Ю. А. Пертена. Л.; Машиностроение, Ленингр, отд-ние, 1984. – 367 с.

УКР-ПАК: Линии розлива вод, напитков и жидкостей [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.ukr-pak.ua/filling_lines.html. – Назва з екрану.

Харчова промисловість: сучасний стан та інформаційне забезпечення розвитку підприємств / О. І. Волот // Вісник Чернігівського Національного Технологічного Університету. – 2013. – 364 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Математичне моделювання економічних систем