ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ АСОЦІАЦІЇ З ЄС

Автор(и)

  • Yana Koleshnia

Ключові слова:

економіка, підприємництво, безпека, асоціація, євроінтеграція

Анотація

У статті обґрунтовано потребу в перейнятті європейського досвіду з огляду на схожість структури економічних суб’єктів, висвітлено потребу у проведенні комплексних реформ, спрямованих на покращення умов діяльності підприємств, особливо малих та середніх.
Розглянуто основні положення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом в контексті їх впливу на діяльність та економічну безпеку малих та середніх підприємств (МСП) в Україні. Висвітлено позитивні та негативні наслідки прийняття ключових вимог, висунутих європейським співтовариством. Особлива увага приділялася оцінці створення зони вільної торгівлі (ЗВТ), як одного з найважливіших і найвпливовіших напрямків співробітництва з ЄС. Також у статті надано перелік основних змін, що вже було введено в дію у рамках виконання вимог асоціації. Так, описано нещодавні податкові зміни та проведено аналіз їх впливу на малий та середній бізнес.
Робота наголошує на потребі проведення послідовних, виважених та комплексних змін у всіх сферах (політичній, економічній, соціальній), навіть якщо в короткостроковій перспективі вони можуть спричинити негативний вплив, адже такі зміни спрямовані на перспективне зростання стабільності економіки нашої держави.

Біографія автора

Yana Koleshnia

Посилання

Парламентські слухання на тему: "Розвиток підприємництва в Україні та підтримка малого і середнього бізнесу" 30.09.2015 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://rada.gov.ua/news/Novyny/Parlamentski_slukhannya/116305.html

Додана вартість за витратами виробництва підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2014 році [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/fin/dvvvp/dvvvp_2014_u.htm

Собкевич О.В., Шевченко А.В. Перспективи інноваційного, науково-технічного і виробничого співробітництва України ЄС в умовах дотримання національних економічних інтересів [Електронний ресурс] / О.В.Собкевич, А.В.Шевченко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 3/2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzizvru_2015_3_20.pdf

Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011/page

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Менеджмент