ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ФІРМ

Автор(и)

  • Тамара Василівна Гужовська
  • Ірина Сергіївна Луценко

Ключові слова:

посередник, торгівля, імпорт, розвиток, товар

Анотація

Стаття присвячена дослідженню шляхів забезпечення розвитку імпортної діяльності торговельно-посередницьких підприємств. Головною метою є виділення основних методів забезпечення розвитку імпорту торговельних посередників. В ході дослідження використовувались методи системного підходу, порівняння та синтезу. Значна увага приділяється сутності торговельного посередництва, його ролі в економічній системі, видам та вигідності у співпраці для виробників-експортерів. Основними шляхами забезпечення розвитку імпортної діяльності торговельно-посередницьких фірм вибрано: проведення ефективного відбору постачальників, вибір правильної форми здійснення торговельно-посередницької діяльності в залежності від виду товару та особливостей ринку, використання основних тенденцій у сфері здійснення імпортної діяльності посередниками, а також ефективне використання маркетингу при імпорті закордонних товарів. Використання даних заходів дозволить посередникам-імпортерам розвивати свою імпортну діяльність та збільшувати прибуток.   

Посилання

Апопій В.В. Організація торгівлі : підручник. - 2-ге вид. [переробл. та доп.] / В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребицький та ін. / за ред. В.В. Апопія. - К. : Центр навч. літ-ри, 2005. -616с.

Бутенко Н.В. Основи маркетингу: Навчальний посібник / Бутенко Н.В. - К.: Видавничо- поліграфічний центр «Київський університет», 2004.-234с.

Циганкова Т. М. Міжнародна торгівля: Навч. посібник / Т. М. Циганкова, Л. П. Петрашко, Т. В. Кальченко - К.: КНЕУ, 2001. - 448 с.

Козак Ю.Г., Sporek Т., Molendowski Е., Gribincea А., Лебедева С. Н., Shengelia Т, Логвінова Н.С., KozaK А., Притула Н.В., Осипов В.М., Aliabieva D., Кочевой М.М. Міжнародна торгівля [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1543042263783/ekonomika/torgovelno-poserednitski_firmi

Монастирський Г.Л. Теорія організації: Навч. посіб./ Монастирський Г.Л. — К.: Знання, 2008. — 319 с.

Логистика снабжения : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. И. Сергеев, И. П. Эльяшевич ; под общ. ред. В. И. Сергеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 523 с. — Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс.

Особливості укладення дистриб’юторських (дилерських) договорів в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2502

Комерційна діяльність: Підручник./За ред.. проф.. В,В, Апопія – К 63. Вид. 2-ге, перероб. І доп. – К: Знання, 2008 - 558 с.

Роль маркетингу в активізації торговельного посередництва на ринку україни [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/489

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Менеджмент