ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

О. Блажкун, Н. Тимошенко

Анотація


На сучасному етапі багато українських підприємств активно беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності, що є важливою складовою ринкових відносин. Проте недостатній досвід роботи вітчизняних підприємств на зовнішніх ринках, прагнення до реалізації продукції, яка не потребує особливих зусиль з її просування, зумовлюють актуальність пошуку шляхів удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємств. У статті були визначенні потреби підвищення зовнішньоекономічної діяльності підприємств, виявлені головні передумови та розроблені загальні рекомендації щодо шляхів удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Особливу увагу приділено можливим напрямам удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Виокремлено роль маркетингової складової діяльності. Виділено основні критерії, яким мають відповідати шляхи вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності. Також наведено основні фактори, що мають враховуватись при формуванні стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Ключові слова


зовнішньоекономічна діяльність підприємства; конкурентоспроможність; товари та послуги; маркетингові заходи; зовнішні ринки; стимулювання збуту

Повний текст:

PDF

Посилання


Завьялов П. Проблемы международной конкурентоспособности товаропроизводителей и пути их решения // Маркетинг. – 2008. - № 10. – С. 45-49.

Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник / О. П. Гребельник, О. О. Романовський. — К.: Деміур, 2009. — 296 с.

Дахно І. І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: навч. посібник / І. І. Дахно. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

Максимець О.В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності / О.В. Максимець, А.М. Вічевич. — Львів: Афіна, 2011. — 140 с.

Яковлєв А. І. Удосконалення методів визначення ефективності ЗЕД // Фінанси України. – 2010. - № 9. – С.25-27


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”