ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТНІ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Олександр Миколайович Тищенко студент 4 курсу, НТУУ "КПІ"
  • Людмила Михайлівна Шульгіна

Ключові слова:

Інтернет-комунікації, просування, конкурентні позиції.

Анотація

У статті описано сутність засобів Інтернет-комунікацій та їх вплив на конкурентні позиції підприємства. Доведено, що Інтернет-комунікації дозволять підприємству ефективно і раціонально організувати процес взаємодії з клієнтами, що в свою чергу дасть можливість проводити рекламні кампанії, отримувати інформацію від клієнтів і на цій основі приймати ефективні рішення. Розкрита роль Інтернет-комунікацій, оскільки в сучасних умовах вони виступають ключовим фактором забезпечення конкурентних позицій підприємства, створюють та розповсюджують інформацію про товари та послуги компанії. Описано особливості елементів комплексу просування в Інтернеті: сайту компанії, реклами, стимулювання збуту, PR, пошукового маркетингу, брендингу, маркетингу в соціальних медіа Виділено основні переваги від застосування Інтернет-комунікації: більш точне охоплення цільової аудиторії, можливість аналізу поводження відвідувачів на сайті, постійна доступність інформації цільовій аудиторії, інтерактивність, порівняно низька вартість.

Посилання

Бойчук І. В. Інтернет в маркетингу: Підручник. / І.В. Бойчук, О. М. Музика. – К.: Центр учбової літератури, 2010. ̶ 512 с.

Зуб Т.А. Просування послуг за допомогою засобів телекомунікації [Елетронний ресурс] / Т.А Зуб, О.В. Зозульов. ̶ Режим доступу: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2013-10.pdf

Информационные технологии в бизнесе : [Энциклопедия] / [Дженкинс, Анна, Витцель, Морген, Желены, Милан и др.]; Под ред. М.Желены; [Пер. с англ. А.Железниченко и др.] ̶ СПб. и др.: Питер, 2002. ̶ 1117 с.

Пілюшенко В. Л. Інформаційні технології у маркетингу і рекламі : навч. посіб. / В. Л. Пілюшенко. - Донецьк, 2005. – 204 с.

Успенский, И. Интернет-маркетинг [Текст] :учебник / И. Успенский. ̶ СПб.: Изд-во СПГУЭиФ, 2003. ̶ 650 с.

Юхименко Т.В Використання інструментів Інтернету у просуванні інноваційноо товару [Електронний ресурс] / Т.В. Юхименко, Л.М. Шульгіна. ̶ Режим доступу: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2011_10.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Менеджмент