Про журнал

Збірник наукових праць призначений для публікації наукових праць молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», висвітлювання результатів досліджень аспірантів за програмою PhD, підготовки атестаційних робіт магістрів та бакалаврів.

ISSN 2410-4973 (Online)

Збірник представлено в  міжнародних наукометричних та інформаційних базах: Index Copernicus (з 2016 року),  ELAKPI (Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського), ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources)Видання індексується Google Scholar.

 Видання "Наукової періодики України" повноцінно представляються у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE та ін.  

Поточний номер

№ 15 (2021)
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2020-11-02

Менеджмент

Переглянути всі випуски

 

Концепція збірника наукових праць: 

Збірник наукових праць призначений для публікації наукових праць молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інсититут імені Ігоря Сікорського", висвітлювання результатів підготовки аспірантів за програмою PhD, атестаційних робіт магістрів та бакалаврів.  

Збірник публікує статті за такою науковою проблематикою: (1) економічна теорія, (2) економічні проблеми сталого розвитку національної економіки, (3) міжнародна економіка, (4) галузева економіка, (5) економіка підприємства, (6) менеджмент, (7) маркетинг, (8) інноваційно-інвестиційні процеси, (9) технології як фактор економічного зростання, (10) економіко-математичне моделювання бізнесових процесів. 

 Тематика збірника наукових праць кореспондується із тематикою наукових та прикладних досліджень випускаючих кафедр факультету менеджменту та маркетингу: (1) міжнародної економіки, (2)менеджменту, (3) маркетингу, (4) економіки і підприємництва, (5) математичного моделювання економічних систем.  
 Область. Збірник наукових праць містить (1) найвагоміші доповіді, проголошені на міжнародних, всеукраїнських та університетських конференціях та семінарах молодих вчених, що проводяться на базі факультету менеджменту та маркетингу; (2) статті, що висвітлюють вагомі результати наукових досліджень молодих вчених факультету; (3) результати емпіричних досліджень та моделювання в галузі економіки та управління підприємствами.  
Збірник наукових праць призначений для поширення та обговорення: (1) результатів теоретичних і емпіричних досліджень молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу з проблем економіки та бізнесу; (2) інформації щодо результатів, отримані студентами факультету під час виконання атестаційних робіт магістрів, спеціалістів та бакалаврів. 

Публікація матеріалів і умови придбання: Збірник наукових праць молодих вчених “Актуальні проблеми економіки і управління» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» - щорічне видання.  
До 2012 року збірник виходив у друкованому вигляді. З 2012 року збірник виходить у електронному вигляді. Матеріали збірника розміщуються також в електронному вигляді на офіційному сайті збірника (http://probl-economy.kpi.ua/ до 2015 р.) та в інших електронних ресурсах відповідно до законодавства України. 

ISSN 2410-4973 (Online)